Grip op verzuim en re-integratie

Stigas ondersteunt werkgevers bij het beheersen van het verzuim in hun bedrijf. Door de inzet van preventie proberen we verzuim door het werk te voorkomen. En als een werknemer toch ziek wordt, zorgt onze Verzuimdesk er samen met het Planbureau voor dat de verzuimbegeleiding en re-integratie snel wordt opgepakt.

Deze ketenaanpak wordt uitgevoerd voor werkgevers die bij verzuimverzekeraar SAZAS zijn aangesloten, maar ook individuele bedrijven kunnen zich aansluiten. Lees hier wat Stigas voor u als individueel bedrijf kan betekenen

Bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding werkt Stigas nauw samen met arbodienst Zorg van de Zaak. De aanpak is uniek omdat onze bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs gespeclialiseerd zijn in onze sector en samenwerken met de Stigas preventieadviseurs.

Verzuimdesk

Als een werknemer ziek is, is het belangrijk om zo snel mogelijk met werkhervatting aan de slag te gaan. Zodra een verzuimmelding bij ons binnenkomt, neemt de Verzuimdesk direct telefonisch contact op met de werkgever en als dat nodig blijkt te zijn met de werknemer. Samen wordt bekeken wat er aan de hand is en wat de beste eerste actie zal zijn.

Planbureau

Zodra een afspraak moet worden gemaakt met de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts van de arbodienst, wordt deze direct door ons planbureau ingepland. De medewerkers van het planbureau hebben rechtstreeks inzicht in de agenda's van de artsen en re-integratieadviseurs. Dit bespaart niet alleen tijd, maar geeft ook minder rompslomp voor u en uw medewerker.

Gespecialiseerde re-integratieadviseur en bedrijfsarts

Stigas werkt bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding nauw samen met Zorg van de Zaak. Deze samenwerking houdt ondermeer in dat met in de sector gespecialiseerde re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen wordt gewerkt. Zij komen op bedrijven en zijn daardoor goed op de hoogte van de relatie tussen werk en gezondheid. Bovendien werken zij nauw samen met de Stigas preventieadviseurs.

Ketenaanpak werk (1+1+1=4)

De kracht van de Stigas aanpak zit in de integrale samenwerking tussen de Stigas preventieadviseur en de in de sector gespecialiseerde re-integratieadviseur en bedrijfsarts. De overtuiging is dat duurzame re-integratie niet mogelijk is zonder preventie, dat wil zeggen zonder na te gaan hoe gezondheidsproblemen als gevolg van het werk nu en in de toekomst voorkomen kunnen worden. De voordelen van deze ketenaanpak komen natuurlijk alleen tot uiting als u als agrarische werkgever de verzuimbegeleiding bij Stigas heeft ondergebracht.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met onze Servicedesk. Telefoon: 085 044 07 00 (kies voor optie 1) of mail naar info@stigas.nl.