Werknemer ziek- stappenplan

Stappenplan verzuimbegeleiding volgens Wet Poortwachter voor klanten

Onderstaand protocol is van toepassing voor klanten van SAZAS, die hun verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak krijgen. SAZAS heeft de regievoering op de verzuimbegeleiding aan Stigas uitbesteed.

WanneerActieWie onderneemt actie?
Dag 1

De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever.

werkgever en werknemer
Dag 1, 2 of 3

De werkgever meldt de werknemer ziek bij SAZAS.

werkgever

Dag 2, 3 of 4

De Verzuimdesk belt de werkgever.

Stigas
Week 1 t/m 104

De werkgever houdt een re-integratiedossier bij. De werknemer levert hiervoor de benodigde informatie aan.

werkgever en werknemer

Dag 2 t/m week 104

De werkgever meldt de werknemer geheel of gedeeltelijk hersteld bij SAZAS.

werkgever

Week 1 t/m 104

De werknemer keert terug op het werk in zijn eigen of een andere functie of hij gaat aan de slag bij een andere werkgever.

werkgever

Vanaf week 2

De werkgever en de werknemer worden ondersteund door een re-integratieadviseur van arbodienst Zorg van de Zaak.

Zorg van de Zaak

Week 6

De arbodienst Zorg van de Zaak stelt een probleemanalyse en een re-integratieadvies op.

Zorg van de Zaak

Week 7

De werkgever en de werknemer stellen een Plan van aanpak op. Volgens de overeenkomst met SAZAS wordt door Zorg van de Zaak een voorstel Plan van aanpak aangereikt

Zorg van de Zaak

Week 8

De werkgever bewaart het plan van aanpak in het re-integratiedossier.

werkgever

Week 8 t/m 104

Periodiek wordt overleg gepland tussen Zorg van de Zaak, werkgever en werknemer over de voortgang bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Stigas

Week 46 t/m 52

De werkgever en de werknemer evalueren samen het eerste ziektejaar en vullen op de website van UWV het formulier Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA in. De re-integratieadviseur van Zorg van de Zaak kan hierbij ondersteunen.

werkgever en werknemer

Vanaf week 91

De werknemer vraagt via de website van UWV een WIA-beoordeling aan (of verzoekt om uitstel van de beoordeling).

werknemer
Week 104

Afhankelijk van de beoordeling door UWV
• krijgt de werknemer een uitkering en stopt de loondoorbetalingsverplichting van werkgever
• gaat de werknemer definitief weer geheel of gedeeltelijk aan de slag.

werknemer
Week 104

De werkgever kan ontslag aanvragen voor de werknemer.

werkgever