Digitale risico-inventarisatie

In samenwerking met Steunpunt RIE heeft Stigas voor onderstaande sectoren een digitale risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) ontwikkeld.

Let op: vóór het invullen van de digitale RIE wordt u om een emailadres en een password gevraagd. Het password is een woord dat u zelf bedenkt. U krijgt géén password toegestuurd.

Wanneer moet u de RIE laten toetsen door een externe deskundige?

Een aantal sectoren (zie hierboven in de lijst) hoeft pas een externe deskundige voor de toetsing in te schakelen als zij meer dan 25 werknemers hebben. Dit komt omdat de sociale partners de RIE's van deze sectoren hebben erkend. Alle RIE’s worden momenteel overgezet naar een nieuw systeem en het streven is om in overleg met sociale partners de RIE’s van alle sectoren zo snel mogelijk te erkennen.

  • Hebt u een bedrijf in één van onderstaande sectoren met een erkende RI&E?
  • En heeft u 25 werknemers of minder?

Dan kunt u zelf digitaal een checklist invullen en op basis daarvan een plan van aanpak opstellen.