Digitale risico-inventarisatie

Een aantal sectoren hoeft pas een externe deskundige voor de toetsing in te schakelen als zij meer dan 25 werknemers hebben. Dit komt omdat de sociale partners de risico-inventarisaties van deze sectoren hebben erkend.

Hebt u een bedrijf in één van onderstaande sectoren met een erkende RI&E?
En heeft u 25 werknemers of minder?
Dan kunt u zelf digitaal een checklist invullen en op basis daarvan een plan van aanpak opstellen.

In samenwerking met Steunpunt RIE heeft Stigas voor onderstaande sectoren een digitale RIE ontwikkeld.

Let op: vóór het invullen van de digitale RIE wordt u om een emailadres en een password gevraagd. Het password is een woord dat u zelf bedenkt. U krijgt géén password toegestuurd.