Mestgas

Wanneer zijn mestgassen voor mij als melkveehouder gevaarlijk?

Over veel voorkomende misverstanden over het mixen van mest en het betreden van mesttanks en -silo's.
Met in gedachten het ongeluk van 2 mannen op een bedrijf in St. Nicolaasga (Mixen) en 4 mannen in Makkinga (Mestsilo).

Opmerkingen in de praktijk:

 • Een veelgestelde vraag als je metingen doet bij het mixen van mest is: 'Is dit nou schadelijk voor mijn koeien?'
 • 'Als ik ga mixen, komen de ratten omhoog, lopen verdwaasd rond en vallen dood neer.'
 • 'Bij het mixen vallen de mussen dood uit de dakgoot.'

Misverstanden bij mixen:

 • 'Op mijn bedrijf zal dat zo’n vaart niet lopen.'
 • 'Mijn voorzorgsmaatregelen zijn altijd ruim voldoende.'
 • 'Mixen doe ik niet vaker dan 1x per maand.'
 • 'Ik moet in de stal zijn om te zien of de mest wel goed rondloopt.'
 • 'Als ik in de trekker blijf dan kan mij niks gebeuren, toch?'
 • 'Voor mij is belangrijk om direct te controleren dat de mest bij mixen goed rondgaat.'
 • 'Als het niet goed zou zijn,  dan ruik ik dat toch wel.'
 • 'Mocht het fout gaan dan heb ik nog wel de tijd om te weg te komen.'
Meer weten over de voorzorgsmaatregelen en risicomomenten bij mixen?

kijk in de arbocatalogus melkvee en graasdieren

Misverstanden bii het betreden van tank/silo:

 • 'Dat het in silo’s ook gevaarlijk kon zijn,  daar hoorde je eigenlijk nooit wat over.  Ja,  kelders da’s nog wel logisch. Maar silo’s zijn zo groot!!!'
 • 'Als de silo/tank is leeggepompt dan is het klaar, toch?  Leeg = Leeg.'
 • 'Beide mangaten van silodak worden door mij altijd open gelegd, want dan kan het vooraf lekker doorwaaien.'
 • 'De mangaten in de tank worden door mij altijd helemaal opengezet. Dan kan het eerst even doorwaaien.
 • 'Het laatste beetje moet wel even naar het midden geschoven worden zodat het kan worden weggepompt. Ja, dan moet ik er wel even in. Maar dat is maar een kort moment.'
 • 'Als het niet goed zou zijn dan ruik ik dat toch wel.'
Meer weten over de voorzorgsmaatregelen en risicomomenten bij tank/silo betredingen?

Kijk in de arbocatalogus mechanisch loonwerk of doe de e-learning mestgassen. De e-learning is ontwikkeld door CUMELA Nederland in samenwerking met CNV, FNV, HZC en Stigas.