Aanpassingen werkplek eigen functie

In eerste instantie probeert u altijd of de werknemer in zijn eigen functie terug kan keren. U moet zich daarbij afvragen wat daarvoor nodig is en hoe dit zo snel mogelijk op een goede manier kan gebeuren.

Overleg met uw medewerker

Overleg hierover met uw medewerker. Hij weet als geen ander wat hij wel of niet kan.

Enkele mogelijkheden zijn:

  • Gedeeltelijke terugkeer voor (beperkt) aantal uren.
  • Aanpassen van de werkplek (werkplek/werkomgeving/hulpmiddelen).
  • Organisatorische maatregelen (aanpassen van werkzaamheden en tempo/volgorde van het werk/afwisseling).
  • Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat de werknemer zo kort mogelijk uit het arbeidsproces is.
  • Stigas kan u adviseren (via een werkplekonderzoek) over mogelijke verbeteringen op de werkplek. Ook kan Stigas de werknemer voorlichting en instructies geven hoe hij of zij op een gezonde wijze het werk uit kan voeren. Daarnaast biedt de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) diverse aanknopingspunten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

SAZAS neemt de kosten van het werkplekonderzoek voor haar rekening indien u het pakket Verzuimmanagement Compleet of Verzuimmanagement Basis heeft afgesloten.