Aanbrengen/verwijderen strodek en stuifdek

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Afdekken van aardappelhopen met stro (zetmeelaardappelen)

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij het afdekken van aardappelhopen met stro (zetmeelaardappelen) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Aanbrengen/verwijderen strodek en stuifdek groenten/bloembollen (vanaf machine)

Totaalscore4
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij het aanbrengen/verwijderen van strodek en stuif-dek bij groenten/bloembollen zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: