Oogsten glastuinbouw

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)

Totaalscore4
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof1


Bij het verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Oogsten van o.a. tomaten, komkommers, paprika’s, courgettes

Totaalscore8
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof2


Bij het oogsten van o.a. tomaten, komkommers, paprika's en courgettes zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Verwijderen van afgestorven planten

Totaalscore18
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij het verwijderen van afgestorven planten zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: