Gebogen werkhoudingen tijdens het oogsten

Gebogen werkhoudingen tijdens het oogsten

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Vooral gedurende de periodes van planten, oogsten en verwerking is de werkdruk hoog en worden medewerkers lichamelijk zwaar belast. De gebukte houding bij de oogst van onder andere koolsoorten is een knelpunt.

Wat is de gewenste situatie?

Het werk is zo georganiseerd dat de fysieke belasting geen gevaren oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

De werknemers ontvangen doeltreffende voorlichting en instructies.

Maatregelen

Licht de medewerkers voor over de lichamelijke belasting en de juiste werkhoudingen.

Roep, waar mogelijk, hulp van derden in die over gespecialiseerde apparatuur beschikken. Denk aan een loonwerker, burenhulp of collega's.

Pas, waar mogelijk, taakroulatie toe.

Zorg voor aangepaste kleding. Bijvoorbeeld een langer ademend hemd en goede en soepel zittende regenkleding.

Oogst zo mogelijk overdekt en verwarmd. Bijvoorbeeld in een rijdende tunnel.

Gebruik een balanscraftseat.

Ga na of het mogelijk is om op werkhoogte 'van de grond' te telen. Sla op goten bijvoorbeeld.

Pas bij rassen die een meer gelijkmatig oogstmoment hebben oogstmechanisatie toe.

gebogen werkhoudingen tijdens het oogsten balanscrafseat
Figuur: Balanscraftseat