Oprollen van acryldoek of plastic

Oprollen van acryldoek of plastic

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Tijdens het oprollen van acryldoek of plastic met een oprolmechanisme is beknellinggevaar aanwezig. Vaak wordt gebruik gemaakt van zelfgebouwde machines of machines van voor 1995.

Wat is de gewenste situatie?

Oprolmachines zijn veilig en voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen.

Elke werknemer kan bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen.

Maatregelen

Voer het oprollen altijd met twee personen uit.

Maak goede afspraken over te geven tekens bij het oprollen.

Zorg voor een twee handen-bediening, zodat de bediener niet de mogelijkheid heeft om met een vrije hand het doek of plastic te 'begeleiden'.

Zorg ervoor dat er zich geen personen in de nabijheid van het oprollen ophouden, die niet mee werken bij het oprollen. Maak hier duidelijke, aantoonbare voorschriften over.

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Overweeg de aanschaf van een volautomatische oproller.
  • Laat een zelfbouw oproller of een oproller voor 1995 in gebruik is genomen, toetsen aan de Richtlijn arbeidsmiddelen (veiligheid) en voorzien van een CE-markering.
  • Zet de hydraulische bedieningshendel NOOIT vast.

Wat u verder nog moet weten