Verreiker en shovel

Verreiker en shovel

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Het werken met een verreiker of shovel brengt risico's met zich mee. De meest voorkomende risico’s zijn letsel door aanrijdingen, kantelen, afvallende lading en vallen uit de werkbak.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De verreiker of shovel is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.

Zorg dat de verreiker of shovel is voorzien van een veiligheidscabine, een veiligheidsframe of een veiligheidsbeugel om te voorkomen dat de bestuurder bij het kantelen onder het voertuig terecht komt. Zorg dat het voertuig is voorzien van een veiligheidsgordel.

Voer dagelijkse en periodieke controle en onderhoud uit volgens de gebruikshandleiding.

Zorg dat de machinist een aantoonbare opleiding of training heeft gevolgd.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Gebruik zo mogelijk een normaal spoormachine. Deze is stabieler dan de veelgebruikte smalspoor.
 • Kies waar mogelijk voor een wielbestuurde machine. Deze is stabieler dan een machine met een knikstuur.
 • Voorkom het kantelen van de machine:
  • Zorg dat bij het heffen de machine vlak staat.
  • Zorg dat de ondergrond voldoende draagkrachtig is.
  • Gebruik rijplaten bij een slappe ondergrond.
 • Zorg dat op machines zonder gesloten veiligheidscabine of zonder gesloten deuren of zijbeugels altijd de veiligheidsgordel gedragen wordt.
 • Zorg dat machines die op een aanhanger of dieplader vervoerd worden, goed vastgezet worden.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Naast een veiligheidsgordel of veiligheidsdeur, moet een shovel sinds december 2010 ook voorzien zijn van een veiligheidsdak of veiligheidscabine, die de bestuurder beschermt bij het kantelen of omslaan en die moet voorkomen dat afvallende lasten op of tegen de bestuurder vallen.
 • Zorg dat de machine is voorzien van een passend verwisselbaar uitrustingsstuk. Een te grote bak monteren betekent een groter kantelgevaar of het bezwijken van de constructie.
 • Voorzie uitstekende of scherpe delen van bak of palletvork van een afscherming. De afscherming wordt niet altijd meegeleverd, maar is wel verplicht om te gebruiken.
 • Zorg dat de machine een claxon en een akoestische achteruitrijdsignalering heeft. Zorg dat deze signalering 's nachts  uitgeschakeld kan worden waarbij een optisch waarschuwingssignaal de functie overneemt.
 • Plaats voldoende (dodehoek)spiegels op de machine voor een zo goed mogelijk zicht naar achteren.
 • Onderhoud de machine zoals aangegeven in de gebruikshandleiding.
 • Laat de machine minimaal eenmaal per jaar keuren. Raadpleeg Machineveiligheid algemeen / onderhoud en keuring van machines.
 • Bij hijsen van lasten:
  • Raadpleeg de hijstabel in de gebruikshandleiding van de machine. Hierin staat of en zo ja welke lasten geheven mogen worden.
  • Gebruik goedgekeurde stroppen, kettingen en haken, die geschikt zijn voor de te hijsen last.
  • Houd de last tijdens het rijden dicht bij de grond.

 

veiligheid kleine shovel

Foto: Veilig werken met een shovel

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de machinist voldoende deskundig is en een aantoonbare opleiding, training of instructie heeft gevolgd.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 en 17 jaar) alleen onder deskundig toezicht werken. De mate van toezicht is mede afhankelijk van de leeftijd. Naarmate een jeugdige werknemer jonger en minder ervaren is zal het deskundig toezicht intensiever zijn. Het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden door jeugdigen is verboden.
 • Zorg voor een Nederlandse gebruikshandleiding.

Wat u verder nog moet weten

 • Voor transport op een aanhanger of bedrijfswagen; raadpleeg bijlage: Zekeren van zwaar materieel.