Valgevaar van vlieringen en zolders

Valgevaar van vlieringen en zolders

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Op vlieringen en zolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.

Wat is de gewenste situatie?

Op vlieringen en zolders kan veilig worden gewerkt. Om vallen te voorkomen zijn de openingen in de wanden en vloeren, waar nodig, beveiligd.

Maatregelen

Als het valgevaar 2,5 meter of meer is: breng doelmatig leuning- of hekwerk aan.

Als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden: breng ook bij valgevaar onder de 2,5 meter doelmatig leuning- of hekwerk aan. Risicoverhogende omstandigheden zijn: gevaar van vallen op of langs uitstekende delen, vallen op het verkeer en vallen in het water.

Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dichtgelegd of beschut zijn.

Toelichting op de maatregelen

 • Zorg dat leuning- en hekwerk aan de volgende eisen voldoet:
  • De randbeveiliging aan de bovenzijde is voorzien van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak.
  • Op circa 55 cm is een tussenregel aangebracht.
  • Open constructies die aan de onderzijde aansluiten op het werkvlak zijn voorzien van een kantplank van 15 cm hoog. Als uitsteeksels het aansluiten verhinderen, is hierop een afwijking van 15 cm toegestaan. Treft dan wel maatregelen om te voorkomen dat personen worden getroffen door voorwerpen die door de ontstane openingen vallen of rollen.
  • Zorg dat de openingen een kubus van 47 cm niet kunnen doorlaten.
 • Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dichtgelegd of beschut zijn. Kleine openingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor afwateringsdoeleinden. Zorg dat de openingen een kubus van 8 cm niet kunnen doorlaten.
 • Als de arbeid op meer dan 4 meter afstand van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd en de arbeidszone en de weg daarnaartoe duidelijk gemarkeerd zijn, kan randbeveiliging achterwege blijven.
 • Indien de arbeidszone en de weg daarnaartoe zijn afgezet met bijvoorbeeld lint of schragen, kan de afstand tot 2,0 meter van de rand van het werkvlak worden beperkt.

Goed en fout

FOUT
Fout
Valgevaar van een onafgeschermde zolder