Werken op hoogte met de werkbak op de lepels van de heftruck of verreiker

 Werken op hoogte met de werkbak op de lepels van de heftruck of verreiker

Het uitgangspunt is dat het heffen van
werknemers uitsluitend is toegestaan met behulp van special daarvoor bestemde
arbeidsmiddelen denk hierbij aan een hoogwerker. Indien het niet mogelijk is om deze arbeidsmiddelen en/of andere meer geëigende werkmethodes ( bijvoorbeeld een rolsteiger) in te zetten, mogen bij wijze van uitzondering niet daarvoor bestemde arbeidsmiddelen zoals een heftruck of een verreiker met werkbak worden ingezet voor het op hoogte brengen van werknemers. Een werkbak kan bevestigd zijn aan de lepels van de heftruck, de verreiker of shovel. Het spreekt voor zich dat er alles aan gedaan moet worden om valgevaar te voorkomen. Volg daarom de aanwijzingen nauwkeurig op en neem geen onnodige risico’s.

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig met en in een werkbak.

Maatregelen

Ga met het beslisschema na of de werkbak het meest geschikte middel is om het werk op hoogte veilig en verantwoord te doen.

Gebruik veilige, onderhouden en gekeurde machines die CE gemarkeerd zijn en volg de instructies uit de gebruikshandleiding.

Zorg dat de werkbak op een veilige manier aan de machine kan worden gekoppeld.

Geef medewerkers de juiste valbeveiliging.

Zorg dat de medewerkers voldoende kennis en ervaring hebben om het werk te doen. En om met de gevaren en de omgeving om te gaan.

Zorg voor de juiste instructies en afspraken vooraf.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Ga met het beslisschema na of de werkbak ingezet kan worden voor de werkzaamheden op hoogte.
 • Een werkbak mag niet gebruikt worden gekoppeld aan een graafmachine.
 • Een werkbak mag niet worden gebruikt om mensen te vervoeren naar een werkplek op hoogte: in- of uitstappen vanuit de werkbak naar hoger of lager gelegen standplaats is verboden.

werkbak zonder kwast
Bron: AI-17 Hijs en hefmiddelen SDU uitgever

A: Onjuiste gordel. De bevestiging van de werkbak is niet berekend op het gewicht bij een val en de gordel kan te lang zijn waardoor je op de grond terecht kan komen.
B: De juiste valbeperkende gordel. Deze voorkomt dat je uit de werkbak kan vallen.

 • Laat een medewerker niet op hoogte werken zonder een andere collega in de buurt, die hulp kan bieden bij noodgevallen.
 • Voorkom dat derden getroffen worden door vallende objecten tijdens het werk vanuit de werkbak.
 • Houd toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.
 • Zorg dat de bedieningsplaats permanent bemand is.

Gereedschappen, machines en apparaten

 • Hanteer voor de heftruck / verreiker / shovel een max. snelheid van 2½ km/uur om de werkbak in positie te brengen. Werk alleen op een ondergrond waar heftruck, verreiker enz.
  niet kan wegzakken (kantelgevaar) door een zachte ondergrond, ondergrondse putten, leidingen, kelders e.d.
 • Borg het vorkinsteekgedeelte met borgpennen, die achter de hiel van de vork komen om afglijden te voorkomen.
 • Voorzie de werkbak van een vrijgavesysteem. Hiermee kan de bediening van hef- en daalbeweging vrijgeven vanuit de werkbak. Hierdoor wordt ongewilde bediening door de heftruck-, shovel- of verreikerchauffeur voorkomen. Hef- en daalbeweging is dus alleen mogelijk als de persoon in hoogwerkbak dit toelaat.
 • Zorg voor een elektrisch/hydraulisch vrijgavesysteem op de heftruck.
 • Laat een combinatie van werkbak en machine, die niet als combinatie (en dus als ‘passend’ worden geleverd), keuren* op veiligheid voordat deze wordt gebruikt (zie hieronder). Specifiek aandachtspunt zijn de bevestiging en de borging van werkbak aan de lepels van de heftruck of verreiker. Deze combinatie moet worden gekeurd door een zogeheten keuringinstantie, inclusief benodigde documenten en hoogwerkboek.
 • Zorg dat er een bedieningsinstructie bij de machine is.
 • Stel de werkbak buiten gebruik als merken en herkenningstekens (onder andere over de toegestane belasting) niet meer te lezen zijn. En als er gebreken, vervormingen of beschadigingen zijn.
 • Zorg dat de belasting van de werkbak kleiner is dan de helft van de maximaal toegestane belasting in de ongunstigste stand.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat medewerkers zich bewust zijn van de gevaren van het werken op hoogte en het werken vanuit een werkbak. Betrek hen bij het bedenken van een veilige werkwijze.
 • Zorg dat medewerkers voldoende opleiding, kennis en ervaring hebben voor het werken met een werkbak en de bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg voor een valbeperkende gordel (B) voor werkzaamheden in een werkbak. Licht medewerkers, die werkzaamheden op hoogte moeten gaan uitvoeren, goed in over de risico’s en de te nemen maatregelen.
 • Gebruik alleen een valbeperkende gordel (dit is een korte vaste lijn), dus geen valbescherming met demper.
 • Draag veiligheidsschoenen en een helm tijdens het werken met de werkbak.

BHV

 • Laat BHV’ers bespreken hoe te handelen in noodsituaties bij werkplekken op hoogte.
 • Laat de BHV’ers samen met de medewerkers ook een keer oefenen.