Hoger gelegen vlieringen en hooizolders

Hoger gelegen vlieringen en hooizolders

Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.

 

paardenhouderij valgevaar hoger gelegen vlieringruimten en mestputten

Wat is de gewenste situatie?

Op vlieringen en hooizolders kan veilig worden gewerkt. Om vallen te voorkomen zijn de openingen in de wanden en vloeren, waar nodig, beveiligd.

Maatregelen

Als het valgevaar 2,5 meter of meer is: breng doelmatig leuning- of hekwerk aan.

Als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden: breng ook bij valgevaar onder de 2,5 meter doelmatig leuning- of hekwerk aan. Risicoverhogende omstandigheden zijn: gevaar van vallen op gestalde machines of langs uitstekende delen.

Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dicht gelegd of beschut zijn.

Bestijgen van een verdiepingsvloer bij voorkeur met een vaste trap en zo nodig met een gezekerde ladder.

Maak met spelende kinderen duidelijke afspraken over de spelregels.

Zeker een ladder, bijvoorbeeld met een verdiepingshaak.

Checklist

Toelichting op de maatregelen

 • Zorg dat leuning- en hekwerk aan de volgende eisen voldoet:
  • De randbeveiliging aan de bovenzijde is voorzien van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak.
  • Op circa 55 cm is een tussenregel aangebracht.
  • Open constructies die aan de onderzijde aansluiten op het werkvlak zijn voorzien van een kantplank van 15 cm hoog. Als uitsteeksels het aansluiten verhinderen, is hierop een afwijking van 15 cm toegestaan. Tref dan wel maatregelen om te voorkomen dat personen worden getroffen door voorwerpen die door de ontstane openingen vallen of rollen.
  • Zorg dat de openingen een kubus van 47 cm niet kunnen doorlaten.
 • Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dicht gelegd of beschut zijn. Kleine openingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor afwateringsdoeleinden. Zorg dat de openingen een kubus van 8 cm niet kunnen doorlaten.
 • Als de arbeid op meer dan 4 meter afstand van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd en de arbeidszone en de weg daar naar toe duidelijk gemarkeerd zijn, kan randbeveiliging achterwege blijven.
 • Indien de arbeidszone en de weg daar naar toe zijn afgezet met bijvoorbeeld lint of schragen, kan de afstand tot 2,0 meter van de rand van het werkvlak worden beperkt.

graasdieren valgevaar ladder met verdiepingshaak
Foto: Ladder gezekerd met verdiepingshaak