Aanwezigheid tussen de dieren pluimvee

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanvoer van leghennen

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij aanvoer van leghennen zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Aanvoer van vleeskuikens

Totaalscore2
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij aanvoer van vleeskuikens zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Afvoer van dieren (vangen + laden)

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij afvoer van dieren (vangen + laden) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Controle tussen dieren

Totaalscore3
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij de controle tussen de dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen groep dieren (groepsenting)

Totaalscore6
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij handelingen van een groep dieren (groepsenting) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Buitennesteieren rapen volière- en scharrelsysteem

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij buitennesteieren rapen, volière- en scharrelsysteem zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: