Aanwezigheid tussen de dieren pluimvee

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanvoer van leghennen

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij aanvoer van leghennen zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Aanvoer van vleeskuikens

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij aanvoer van vleeskuikens zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Afvoer van dieren (vangen + laden)

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij afvoer van dieren (vangen + laden) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Controle tussen dieren

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij de controle tussen de dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen groep dieren (groepsenting)

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij handelingen van een groep dieren (groepsenting) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Buitennesteieren rapen volière- en scharrelsysteem

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij buitennesteieren rapen, volière- en scharrelsysteem zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: