Aanwezigheid tussen de dieren varkenshouderij

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanvoer van dieren

Totaalscore8
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij de aanvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Afvoer van dieren

Totaalscore8
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij afvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Verplaatsen van biggen met de hand

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij het verplaatsen van biggen met de hand zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Verplaatsen van dieren middels drijven

Totaalscore3
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij het verplaatsen van dieren middels drijven zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Controle tussen dieren

Totaalscore3
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij controle tussen dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Mest(plekken) verwijderen in hok

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij het verwijderen van mest(plekken) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: