Aanwezigheid tussen de dieren varkenshouderij

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanvoer van dieren

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij de aanvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Afvoer van dieren

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij afvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Verplaatsen van biggen met de hand

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het verplaatsen van biggen met de hand zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Verplaatsen van dieren middels drijven

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het verplaatsen van dieren middels drijven zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Controle tussen dieren

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij controle tussen dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Mest(plekken) verwijderen in hok

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het verwijderen van mest(plekken) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: