Gewassnijder/-ruimer teeltwisseling

Naam Gewassnijder/-ruimer teeltwisseling
Sector Glastuinbouw
Omschrijving werkzaamheden Het snijden/ruimen van komkommergewas voor teeltwisseling
Arbovriendelijkheid Het afsnijden en ruimen van komkommergewas voor de teeltwisseling is een zeer arbeidsintensief en zwaar werk.
De werkhouding is ergonomisch onvriendelijk en de tijdsdruk is vaak hoog! De gewassnijder kan dit werk aanzienlijk vergemakkelijken en versnellen.
Opmerkingen m.b.t. veiligheid - CE markering
- Gebruikershandleiding
- Verklaring van overeenstemming
Technische gegevens Op aanvraag
Opties In overleg
Kosten Afhankelijk van model
Leverancier IDEAAL Machinebouw BV
Venloseweg 24
5961 JD  HORST
Telefoon: 077 - 398 12 56
mailto:info@ideaal.eu
Website www.ideaal.eu