Mestschuifrobot

Naam Mestschuifrobot
Sector Veehouderij
Omschrijving werkzaamheden Het handmatig verwijderen van mest in stallen geeft aanleiding tot langdurige en of frequent kortdurende ongunstige werkhoudingen.
Arbovriendelijkheid De mestschuifrobot is aan de voorkant voorzien van een rubberen schuif. Met behulp van twee elektromotortjes rijdt hij op drie wielen door de mestgang en schuift met een werksnelheid van ongeveer vier meter per minuut de mest door de roosters. De route wordt bij de eerste keer handmatig ingeprogrammeerd. Langdurige en of frequent kortdurende ongunstige werkhoudingen worden door de mestschuifrobot  voorkomen.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid De robot is uitgerust met een beveilingssysteem: als hij op een obstakel stuit (zoals een damslaper) stopt hij, rijdt even achteruit en probeert het vervolgens nog een keer. Als de koe na drie pogingen nog niet aan de kant is, stopt de robot.
Technische gegevens Zie website leverancier
Opties  
Kosten € 14.750,-
Leverancier(s) JOZ Mestafvoertechniek
Industrieweg 5
1617 KK  WESTWOUD
Tel.: 0228-566 500
E-mail: joz@jozgroep.nl
Website(s) http://www.joz.nu/
Overige informatie De machine wordt geleverd in volledige RVS-uitvoering.