Oorzaak arbeidsongeschiktheid door derden

Wanneer het verzuim is veroorzaakt door een derde (ongeval, arbeidsongeschiktheid door overige werkzaamheden zoals tweede baan, etc.), achterhaalt u dan naam, adres en telefoonnummer. SAZAS ondersteunt u dan in het verhalen van eventuele kosten op de aansprakelijke.