Griepvaccinatie op uw bedrijf

Ook dit jaar biedt Stigas de jaarlijkse griepprik aan. Dit gebeurt in samenwerking met Vaccinatiezorg Nederland. De griepprik beschermt tegen het virus van de jaarlijkse griepgolf. De griepprik wordt aangeboden op uw bedrijfslocatie. Een minimum van 6 vaccinaties is dan vereist.

Griep komt elk jaar voor, maar de omvang en ernst van de epidemie varieert sterk. Het aantal gevallen met griep-achtig ziektebeeld in de huisartspraktijk is tussen 1970 en 2013 gedaald. Een van de redenen is de verhoogde vaccinatiegraad. Met de griepprik verlaagt u dus uw ziekteverzuim.

Aanbevolen voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en bedrijfsverzorging

Speciaal aanbevolen wordt de griepprik voor werkenden in de pluimveehouderij, varkenshouderij en agrarische bedrijfsverzorging. Dit is ook van belang voor de Volksgezondheid. De jaarlijkse griep mag zich namenlijk niet vermengen met een eventuele uitbraak van de vogelgriep (aviaire influenza). De griepsprik biedt overigens geen bescherming tegen de aviaire influenza.

Tarieven

De kosten bedragen € 21,60 per vaccinatie. Over dit bedrag wordt geen BTW in rekening gebracht. Vanaf twintig vaccinaties gelden lagere tarieven (zie tabel hieronder). Door samenwerking met VaccinatieZorg Nederland kan Stigas deze lage prijzen aanbieden.

1 t/m 19 vaccinaties € 21,60 per vaccinatie
20 t/m 39 vaccinaties € 20,10 per vaccinatie
40 t/m 59 vaccinaties € 18,65 per vaccinatie
60 t/m 79 vaccinaties € 17,05 per vaccinatie
80 t/m 99 vaccinaties € 15,05 per vaccinatie
> 100 vaccinaties € 13,10 per vaccinatie

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober aanmelden door te bellen met de Stigas Servicedesk: 085 - 044 07 00 (kies voor optie 1) of mailto:info@stigas.nl.

aanmeldformulier