Bedrijfshulpverlening in coronatijd

Bij het verlenen van eerste hulp is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent niet dat je iemand in nood niet mag helpen.
Als je hulp gaat verlenen, is het heel belangrijk dat je goed zorgt voor je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid als hulpverlener staat altijd voorop.

Belangrijkste maatregelen voor BHV-ers en Burgerhulpverleners

Hartslag NU, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland hebben richtlijnen opgesteld voor bedrijfshulpverlening om verspreiding van het coroanavirus tegen te gaan.

Hierbij als advies de belangrijkste maatregelen:

 • Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVId-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.
 • Geef geen mond-op-mond beademing bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het “luisteren” naar een ademhaling of “voelen” van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het “kijken” nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoog risicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl.. Brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op geruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond beademing) tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel mogelijk bij een ambulance.

Als burgerhulpverlener ben je niet aansprakelijk voor het uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan als je je hier niet zeker over voelt.

Zie tevens overzicht schema “Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen tjidens COVID-19 pandemie" door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).