Nieuw bij Stigas: traumaopvang

Wanneer traumatische gebeurtenissen plaatsvinden kan Stigas in samenwerking met GIMD de traumaopvang voor werknemers, werkgevers en gezinsleden verzorgen. Dit kan gaan om gebeurtenissen op het werk, maar ook in de privésfeer.

Traumatische gebeurtenissen zijn ingrijpend en hebben vaak een emotionele, maar soms ook een fysieke impact. Bij een traumatische gebeurtenis kan men denken aan een groot ongeval of ramp, maar ook aan agressief gedrag op de werkvloer. Stigas blijft de nadruk leggen op preventie, dat wil zeggen het voorkomen van ongevallen of andere calamiteiten. Traumaopvang past hierbij voor als het toch fout gaat en een ongeval of andere calamiteit niet voorkomen kan worden.

Werkwijze

Bij het eerste telefonische contact wordt een inschatting gemaakt over de inzet. Er kan onmiddellijke hulp geboden worden of er kan besloten worden de volgende dag contact te leggen. Bij het eerste gesprek wordt met de medewerker en eventueel naaste familie en/of collega’s ingegaan op de traumatische gebeurtenis. Er is dan ook aandacht voor praktische zaken en adviezen voor de komende dagen daarna. Daarna blijft voor betrokkenen de mogelijkheid om contact op te nemen met de traumabegeleider.

Na het incident wordt er een advies uitgebracht richting leidinggevende(n) over passende vervolgstappen. De Stigas preventie-adviseurs kunnen daarnaast op het gebied van preventie het bedrijf adviseren over te nemen maatregelen.

GIMD

GIMD Traumaopvang Nederland voert voor Stigas de traumaopvang uit. Sinds tientallen jaren biedt GIMD traumazorg aan organisaties. GIMD heeft veel ervaring bij het bieden van traumazorg aan politie, ambulancepersoneel, brandweer, openbaar vervoer en horeca. De traumabegeleiding wordt verzorgd door hbo-opgeleide professionals, gespecialiseerd in traumazorg. Meer informatie op GIMD.

Telefoon

Voor traumaopvang is het volgende telefoonnummer ingesteld:

T: 088 800 85 00 (tussen 8.30 en 17.30)
T: 088 800 85 25 (na 17.30 en in het weekend)

Kosten

Voor het eerste telefoongesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Voor een eventueel vervolgtraject zijn de kosten afhankelijk van welke dienstverlening wordt ingezet. Daarbij worden de Tarieven gehanteerd.