Update maatregelen bedrijfshulpverlening in coronatijd

Hoe verleen je eerste hulp in coronatijd?
HartslagNU, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland hebben richtlijnen opgesteld voor bedrijfshulpverlening om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onlangs zijn deze richtlijnen geactualiseerd.

Hierbij als advies de belangrijkste maatregelen:

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen.
Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol

Er is een uitzondering voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel covid-19 besmet zijn. 
Hiervoor geldt een aangepast protocol:

 • De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.    

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol:
Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mond beademing is een belangrijk onderdeel in de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof rond wordt gepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven. 

Tijdens een inzet

Vanaf 22 juni 2020 geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Belangrijk om te weten:

 • Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven.

Aandachtspunten:

 • Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert. Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand. Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.

Beschermingsmaskers

 • Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kunnen gebruikt worden bij normale reanimaties. Maar ze beschermen niet of onvoldoende tegen het virus. 

Ambulancepersoneel

 • De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

  Na de reanimatie

 • Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

Zie tevens het overzicht schema “Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen tijdens COVID-19 pandemie" door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).