Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet op 1 juli?

Check het in 3 stappen

Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als u bent aangesloten bij Colland en/of Sazas, dan is er al veel voor u geregeld. Doe voor de zekerheid onderstaande check.

Stap 1: Check het basiscontract met uw arbodienst

Bent u aangesloten bij Colland en bij Sazas? Dan kunt u stap 1 overslaan. Alle zaken van stap 1 zijn al voor u geregeld.
Bent u alleen aangesloten bij Colland? Neem dan stap 1 helemaal door. Het laatste punt (gratis preventiespreekuur voor uw medewerkers) is al wel voor u geregeld.

Het basiscontract met uw arbodienst

Vanaf 1 juli moet hier het volgende in staan:

  • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken;
  • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;
  • de bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende medewerkers;
  • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • uw medewerkers kunnen gratis naar het preventiespreekuur van de bedrijfsarts.

Staan deze zaken er niet (allemaal) in?

  • Pas dan de afspraken met uw arbodienst aan. Voor lopende contracten met een arbodienst of bedrijfsarts geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten voldoen direct aan de nieuwe wettelijke vereisten. Of sluit het pakket Grip op verzuim van Stigas af; dan weet u zeker dat u goed zit.

Stap 2: Maak aanvullende afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Vanaf 1 juli krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

  • Zet het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda van de ondernemingsraad.
  • Overweeg uw preventiemedewerker de training Preventiemedewerker van Stigas aan te bieden, aangepast aan de nieuwe wetgeving. Zo is uw preventiemedewerker perfect voorbereid op zijn taak.

Stap 3: Second opinion

Vanaf 1 juli hebben medewerkers recht op een second opinion als zij twijfelen aan het advies van de arbodienst over veilig en gezond werken. Dit staat los van het deskundigenoordeel van UWV bij onenigheid over de verzuimbegeleiding. Er is nog onzekerheid en discussie over de manier waarop deze second opinion in de praktijk moet worden uitgevoerd. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u hierover.