Vernieuwing Arbowet 1 juli: Second opinion andere bedrijfsarts

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Een van de wijzigingen is dat een medewerker recht heeft op een second opinion van een andere bedrijfsarts als hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts. De second opinion moet door de overheid nog nader worden uitgewerkt in een arboregeling. Al wel duidelijk is dat:

  • de second opinion van een andere bedrijfsarts komt die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt;
  • de eigen bedrijfsarts toestemming geeft voor de second opinion;
  • de second opinion iets anders is dan het deskundigenoordeel-UWV; daarin beoordeelt het UWV hoe de re-integratie tot op dat moment is verlopen en of er voldoende en juiste inspanningen zijn gedaan. De second opinion uit de Arbowet kan ingezet worden als onduidelijkheid blijft bestaan over klachten, vragen en oorzaken in relatie tot het werk;
  • de kosten in principe voor rekening van de werkgever zijn.

Goed nieuws voor Sazas-verzekerden

Het proces voor de aanvraag en uitvoering van een second opinion wordt momenteel door Stigas en Zorg van de Zaak in samenwerking met BKV Groep BV voor Sazas uitgewerkt. Vooralsnog zijn aan de second opinion voor bedrijven die bij Sazas zijn verzekerd geen extra kosten voor de werkgever verbonden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Voor vragen over de second opinion kunt u bellen met de Stigas Servicedesk: 085-044 07 00 (optie 2).

Lees ook: Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet op 1 juli?