Voor het mechanisch loonwerk: gratis veiligheidsvoorlichtingen Stigas op = op

Dit jaar worden voor het mechanisch loonwerk opnieuw 50 veiligheidsvoorlichtingen weggegeven. De voorlichtingen gaan over Veilig onderhoud of Werken in verontreinigde grond of Psychosociale arbeidsbelasting. De voorlichtingen worden uit Collandsubsidies gefinancierd.

Inhoud voorlichtingen:

Veilig onderhoud:

 • Hoe blijft de werkplaats veilig en netjes?
 • Aan welke eisen moeten machines voldoen?
 • Normen, keuringen en veiligheid en schijnveiligheid
 • Lassen, lasrook, uitlaatgassen en draaiende machines

Werken in verontreinigde grond:

 • Wetgeving
 • Wanneer is grond vervuild en welke verschillen zijn er?
 • Wat zijn de gevaren en risico’s voor de gezondheid?
 • Hoe werk je veilig?

Psychosociale arbeidsbelasting:

 • Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld
 • Kosten
 • Kansen
 • Overspannen of burn-out
 • Werkplezier

Aanmelden

Aanmelden kan via info@stigas.nl. Geef aan welke voorlichting gewenst is en hoeveel werknemers naar de voorlichting komen luisteren. Om een bedrijfsspecifieke voorlichting te krijgen is het handig om door te geven welk type werkzaamheden uitgevoerd worden. Aanmelding mag als u onder CAO LEO valt. Aanmelden kan tot 1 januari 2018. Er worden maximaal 50 voorlichtingen weggegeven.

Mocht u liever gebruik maken van een voorlichting van vorig jaar, dan behoort dat tot de mogelijkheden.

Auteur: Corina van Zoest-Meester,  CUMELA Nederland