Werk je met seizoenswerkers? – lees dan even door

Ook ondernemers die uitsluitend met seizoenswerkers werken, zijn verplicht te regelen dat deze medewerkers bij een bedrijfsarts terecht kunnen. Ook van deze ondernemers wordt verwacht dat ze een basiscontract arbodienstverlening afsluiten. Dit staat in de Arbowet. Voor deze ondernemers heeft Stigas een speciaal arbopakket samengesteld. “In goede samenwerking met Stigas heeft ook de NFO het Coronaprotocol voor de agrarische sectoren opgesteld. We zien hun toegevoegde waarde ook in de dienstverlening aan onze leden.”, aldus Martijn Donker van de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO.

“Er werken steeds meer seizoenswerkers in onze sector. Alleen al in de appels en peren zo’n 15.000. Je moet als ondernemer op een goede manier aan de regels voldoen. Het aantal ziektegevallen onder seizoenswerkers is niet groot, maar als er iets gebeurt, moet je hen wel op een goede manier begeleiden. En ook de juiste preventieve maatregelen nemen. Dit jaar geldt dat bijvoorbeeld specifiek voor de risico’s van Corona. Stigas heeft de kennis en de middelen in huis om ondernemers te ondersteunen bij het nemen van de juiste preventiemaatregelen èn deze ook op te nemen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Het mooie is dat je hiermee dan ook je RIE weer op orde brengt. Zo bevorder je de veiligheid op je bedrijf en voldoe je ook aan een belangrijke eis voor GLOBALG.A.P.”

Deze zijn met het arbopakket voor seizoenswerkers voor jou goed geregeld.