Werk je met seizoenswerkers? – lees dan even door

Ook ondernemers die uitsluitend met seizoenswerkers werken, zijn verplicht te regelen dat ook deze medewerkers bij een bedrijfsarts terecht kunnen. Ook moeten deze ondernemers een basiscontract met een arbodienstverlener afsluiten. Dit staat in de Arbowet die 1 juli 2017 is gewijzigd. Voor deze ondernemers heeft Stigas een speciaal arbopakket samengesteld. “Als fruittelersorganisatie zijn we blij met deze dienstverlening”, aldus Herman Bus van de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO.

“Er werken steeds meer seizoenswerkers in onze sector. Alleen al in de appels en peren zo’n 15.000. Je moet als ondernemer op een goede manier aan de regels voldoen. Het aantal ziektegevallen onder seizoenswerkers is niet groot, maar als er iets gebeurt, moet je hen wel op een goede manier begeleiden. Dit jaar kun je ook te maken krijgen met ziekte door Corona. Dit vraagt weer een andere aanpak. De kennis die daarvoor nodig is, hebben de meeste ondernemers niet. Dus dan is zo'n pakket een uitkomst. Het mooie is dat je ook je risico-inventarisatie en -evaluatie op orde brengt. Zo bevorder je de veiligheid op je bedrijf en voldoe je ook aan een belangrijke eis voor GLOBALG.A.P.”

Deze zaken zijn met het arbopakket voor seizoenswerkers voor jou goed geregeld.