Preventief Medisch Onderzoek op maat

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een essentieel onderdeel in de gezondheid van uw personeel. Uiteraard is het wel verstandig om naar de kosten te kijken, maar vergeet niet dat het PMO een investering is. Een investering waardoor medewerkers langer gezond voor uw organisatie inzetbaar zijn.
Wij bieden uitsluitend PMO’s aan op maat. Hierbij houden we rekening met onderstaande zaken:

  • Uw sector
  • Het type werkzaamheden
  • Het aantal deelnemers
  • De locatie: op uw bedrijfslocatie in de gezondheidsbus of op een vestiging van de arbodienst
  • Of uw wel/niet kiest voor een groepsrapportage

We leggen eerst kort uit wat een Preventief Medisch Onderzoek is, daarna worden deze vier onderdelen achtereenvolgens besproken.

Wat is een PMO?

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) spoort gezondheidsrisico’s op. Deze kunnen te maken hebben met het werk of met iemands leefstijl. Denk aan ernstig overgewicht, een hoog cholesterol of suikerziekte. Een Preventief Medisch Onderzoek maakt het werk veiliger en gezonder. U krijgt advies over het verminderen van de gezondheidsrisico's.

Op maat: Sector

De mogelijke gezondheidsrisico`s en werkomstandigheden verschillen sterk per bedrijf. Stigas heeft in afstemming met werkgevers- en werknemersorganisaties de inhoud van het Preventief Medisch Onderzoek per sector vastgesteld. De belangrijkste risico’s in de verschillende agrarische en groene sectoren vormen de basis van het PMO. In overleg met de Stigas preventieadviseur of de bedrijfsarts kan het Preventief Medisch Onderzoek worden aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie.

Zo weet u zeker dat het PMO perfect aansluit op uw bedrijf.

Op maat: type werkzaamheden

Het PMO houdt rekening, per medewerker, aan welke risico`s men bloot wordt gesteld. Het type werkzaamheden vormt de basis van het Preventief Medisch Onderzoek. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een uitnodigingsbrief met daarin een code. Met deze code kan de deelnemer via internet de vragenlijst Gezondheid en Werkbeleving invullen. Deze dient als basis voor het gesprek met de bedrijfsarts. Via deze vragenlijst krijgt de bedrijfsarts exact inzicht in de werkzaamheden van de medewerker.

Op maat: aantal deelnemers

Van de allergrootste tot de allerkleinste bedrijf in de agrarische en groene sector; iedereen kan het Preventief Medisch Onderzoek via Stigas aanvragen. De kosten van het PMO verschilt op basis van het aantal deelnemers. Vraag een offerte aan om de exacte prijs voor jouw organisatie te ontvangen.

Op maat: locatie

Al bij 8 deelnemers of meer kan het Preventief Medisch Onderzoek in de Stigas Gezondheidsbus plaatsvinden. Deze wordt dan geparkeerd op uw bedrijfslocatie. Wel zo praktisch. En omdat medewerkers niet af hoeven te reizen naar de spreekuurlocatie scheelt het een hoop tijd. Vraag naar de voorwaarden.

De Gezondheidsbus bevat alle denkbare faciliteiten die nodig zijn voor een PMO, bijvoorbeeld longfunctiemetingen, gehoortests en oogtests. De eigen vaste bedrijfsarts voert het Preventief Medisch Onderzoek uit. Dit heeft als voordeel dat ook de werknemers die nooit verzuimen de arts leren kennen. Bij minder dan 8 deelnemers vindt het PMO plaats in samenwerking met de arbodienst op een regionale spreekuurlocatie.

Op maat: werkgever

Bij een PMO van meer dan 20 deelnemers kan de werkgever kiezen voor een groepsrapportage. Deze rapportage geeft de werkgever meer inzicht in de gezondheidsproblemen van bepaalde groepen werknemers. Hij krijgt dan ook een advies voor de verbetering van de werkomstandigheden. Verder wordt duidelijk of de deelnemers de veiligheid in orde vinden en of er tips zijn om de veiligheid en de gezondheid te bevorderen. De rapportage bevat geanonimiseerde resultaten; er wordt geen informatie gegeven over individuele medewerkers.

U kunt hier het Preventief Medisch Onderzoek aanvragen