Voorwaarden deelname programma Werken aan morgen van Stigas

Deelname aan het programma Werken aan morgen is dankzij een subsidie vant het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het fonds Colland Arbeidsmarkt kosteloos. Voorwaarden voor deelname aan het programma zijn:

  • je bent ervan op de hoogte dat wordt deelgenomen aan activiteiten vanuit het project “Duurzaam werken in de agrarische en groene sector” 2018EUSF2011697, die mede mogelijk worden gemaakt door een cofinancieringsbijdrage van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie;
  • voor de activiteiten die Stigas in het kader van Werken aan morgen voor je bedrijf uitvoert is of wordt niet al (elders) gebruik gemaakt van enigerlei andere subsidie;
  • alle gevraagde bedrijfsgegevens zijn naar waarheid verstrekt;
  • aan Stigas is toestemming verleend om voor de verantwoording van de ESF subsidie de daartoe benodigde bedrijfs- en werknemersgegevens te verstrekken aan het Ministerie van SZW.