Beschrijving van PBM's

Beschrijving van persoonlijke beschermingsmiddelen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten CE gemarkeerd zijn. Dat wil zeggen dat ze volgens bepaalde Europese normen zijn geproduceerd en gekeurd. Ze moeten goed passen en mogen zo min mogelijk belemmeren bij het werk. PBM zijn persoonlijk, dus bedoeld voor Ai??Ai??n persoon. Als een PBM door meer dan Ai??Ai??n persoon gebruikt wordt moeten maatregelen getroffen worden zodat zich geen gezondheids- of hygiAi??neproblemen voordoen.

Hoofdbescherming

Het gebruiksdoel is van belang voor de materiaalkeuze van de helmen: thermohardende of thermoplastische kunststof. Thermohardende kunststof is goed bestand tegen veroudering, chemicaliAi??n en hitte. Thermoplastische kunststof is gevoelig voor temperaturen boven de 80Ai??C en de inwerking van UV-stralen, waardoor de levensduur beperkt is. Veroudering onder invloed van UV-straling in zonlicht is van belang voor helmen die vooral buiten worden gedragen. Sommige fabrikanten leveren helmen voorzien van een UV indicator, een rode stip die onder invloed van UV verkleurt.

Oog- en gelaatbescherming

Een veiligheidsbril heeft geharde glazen of kunststof glazen die speciaal gemaakt en getest zijn voor het tegenhouden van rondvliegende materiaaldeeltjes. Veiligheidsbrillen met zijkapjes geven een betere bescherming.

Bij het verwerken en overschenken van zuren of andere agressieve vloeistoffen is het vereist dat de ogen goed worden afgeschermd door een ruimzichtbril.

Gehoorbescherming

Afhankelijk van geluidniveau, draagcomfort en draagduur wordt uit de verschillende mogelijkheden een keuze gemaakt. Ook de vorm van de dempingskarakteristiek is een onderdeel van draagcomfort. De gehoorbeschermer zal het lawaai tot een veilig niveau moeten verzwakken. Als de gehoorbescherming alle geluid tegen houdt, kan dat gevaarlijk zijn. Kies daarom een gehoorbeschermer waarbij het geluidsniveau niet lager wordt dan 70 dB(A).

Been- en voetbescherming

Veiligheidsschoenen hebben een beschermneus voor een belasting tot 200 joule, gesloten energie-absorberende hiel, oliebestendige zool en zijn antistatisch, eventueel waterondoordringbaar en van nagelwerende zool voorzien, afhankelijk van de veiligheidsklasse (aanduiding S1 tot en met S3).

Veiligheidslaarzen (aanduiding S4 tot en met S5).

Veiligheidsklassen

S1 Schoenen uit leder of ander materiaal met een stalen neus, antistatisch, gesloten hiel, schokabsorberende hiel
S2 Idem S1 + leder is waterbestendig
S3 Idem S2 + anti-perforatie zool
S4 Laars met stalen neus
S5 S4 + anti-perforatie zool

Additieven

P Anti-perforatiezool in metaal of kevlar (bij SB of S1)
HRO De zool is bestand tegen contact met een hitte van 300 Ai??C gedurende 60 seconden
CI Isolatie van de schoen bij koude, bij een omgevingstemperatuur van -20 Ai??C vermindert de temperatuur in de schoen niet meer dan 5 Ai??C
HI Isolatie van de schoen bij warmte, bij een omgevingstemperatuur van 150 Ai??C verhoogt de temperatuur in de schoen niet meer dan 9 Ai??C

Adembescherming

Bij de toepassing van ademhalingsbescherming onderscheidt men omgevingsluchtafhankelijke ademhalingsbescherming en omgevingsluchtonafhankelijke ademhalingsbescherming. Omgevingsluchtonafhankelijk is bijvoorbeeld een persluchtmasker met flessen lucht, zoals bij de brandweer in gebruik.Bij omgevingsluchtafhankelijke ademhalingsbescherming wordt de ademlucht uit de directe werkomgeving gefilterd.

Afhankelijke ademhalingsbescherming

Stoffilters in combinatie met halfgelaats-, of volgelaatsmasker met kwaliteiten P1, P2, P3:

  • P1-stoffilters beschermen tegen inert stof (MAC 10 mg/m3);
  • P2-stoffilters beschermen tegen stof met een grenswaarde tussen 0,1 en 10 mg/m3;
  • P3-stoffilters beschermen tegen stof met een grenswaarde kleiner dan 0,1 mg/m3.

Filterbussen

A bruin gassen en dampen van organische oplosmiddelen, kookpunt > 65 Ai??C
AX bruin laagkokende organische gassen en dampen, kookpunt < 65 Ai??C
B grijs anorganische gassen en dampen, zoals Cl2, H2S en HCN
E geel zwaveldioxide
K groen ammoniak

Hand- en armbescherming

Iedere handschoen moet voorzien zijn van naam of kenmerk van fabrikant, typecode, maataanduiding, uiterste gebruiksdatum (indien van toepassing) en CE-markering. De verpakking moet aanvullend vermelden: de gevarencategorie (pictogram), prestatieniveaus en inzetbeperking.

De gebruiksaanwijzing dient naast de markeringsgegevens tevens informatie te bevatten over de gevaarscategorieAi??n, beschermingsniveaus, de van toepassing zijnde normen en een gebruikersinstructie. De gebruiksaanwijzing dient in het Nederlands te zijn opgesteld (in de taal van het land waar het product wordt gebruikt).

Beschermende kleding

Beschermende kleding wordt gebruikt in situaties waarin de gebruiker door risicoai??i??s van buitenaf kans loopt op gezondheidsschade of lichamelijk letsel, zoals:

  • Mechanische gevaren om gegrepen te worden door bewegende delen van machines, scherpe voorwerpen of rondvliegende deeltjes.
  • Klimatologische omstandigheden waarbij bescherming moet worden geboden tegen tocht of tegen koud en guur weer.
  • Thermische gevaren, zoals zeer koude of zeer warme omstandigheden, vocht, vlammen, hitte, vonken of metaalspatten.
  • Chemische gevaren, zoals van zuren, basen, oplosmiddelen, oliAi??n, vetten, chemisch afval, gassen, dampen of vaste stoffen.
  • Slechte zichtbaarheid bij het werken langs weg of spoor.

Een glad afgewerkte en nauwsluitende overall die bij het versnipperen van takken gebruikt moet worden is ook leverbaar met zaagbeveiliging in de broekspijpen. Bovendien is er een signaal-uitvoering voor het werken langs de weg.