Checklist medewerker

Onderstaande checklijst kan door medewerkers worden gebruikt om te bekijken of zij last hebben van signalen, die wijzen op stress. Ook leidinggevenden kunnen deze lijst gebruiken om samen met medewerkers te bespreken of er sprake is van stress. Voor leidinggevenden is apart ook nog een checklijst waarmee zij eigen observaties kunnen doen.

Hebt u last van stressverschijnselen?

Geef aan welke van de onderstaande klachten op uw situatie van toepassing is.

Lichamelijk

Hebt u last van:

 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen/ steken in de borst
 • Slecht slapen
 • Nek-/schouder pijn
 • Rugpijn
 • Duizeligheid

Psychisch

Bent u regelmatig:

 • Lusteloos en geestelijk vermoeid
 • Snel emotioneel
 • Snel geA?rriteerd, prikkelbaar
 • Machteloos gevoel
 • Onderhevig aan stemmingwisselingen
 • Rusteloos, opgejaagd ongeduldig

Gedragsmatig

Merkt u bij uzelf een of meer van de volgende veranderingen op:

 • Meer/ minder drinken, eten, roken dan anders
 • Meer moeite met concentreren
 • Meer piekeren
 • Overmatig zorgen maken over wat er gebeurt
 • Moeilijker kunnen genieten van leuke dingen
 • Minder snel tevreden over de eigen prestaties
 • Meer klagen
 • Uitstellen van werkzaamheden

Als u bij 6 punten of meer uit bovenstaande lijst aangeeft hiervan last te hebben, kan dit een signaal zijn van te hoge werkdruk en werkstress. Dit kan het gevolg zijn van omstandigheden op het werk, maar ook van omstandigheden in de privésfeer, die zijn weerslag hebben op uw functioneren op het werk. In beide gevallen kan actie wenselijk zijn.

Kijk voor mogelijke maatregelen bij Aanpakken werkdruk- stress, zodat u de eigen situatie kunt verbeteren.