Europese norm Trillingen

Europese norm

De waarden worden berekend als de totale dosis aan trillingen en schokken op een werkdag van acht uur en worden uitgedrukt in de eenheid ‘meters per seconde-kwadraat’.

actiewaarde*                                                 grenswaarde*

lichaamstrillingen                    0,5 m/s²                                                          1,15 m/s²

hand / armtrillingen                2,5 m/s²                                                          5 m/s²

Is het niveau boven de actiewaarde, dan moet actie ondernomen worden.

Is het niveau boven grenswaarde, dan moet het werk gestopt worden.

*Afwijkende normen voor bijzondere groepen:

  • Voor zwangeren en andere werknemers die behoren tot een “bijzondere categorie werknemers” (zoals werknemers met rugklachten) wordt in de wetgeving een grenswaarde voor lichaamstrillingen gegeven van 0,25 m/s².
  • Voor jeugdigen (jonger dan 18 jaar) geldt dat het verboden is om werk te verrichten boven de hiervoorgenoemde actiewaarde (respectievelijk 0,5 m/s² en 2,5 m/s²)