Giftige stoffen

Voor de voortplanting giftige stoffen zijn te herkennen aan de volgende R-zinnen:

  • R 60 Kan de vruchtbaarheid schaden
  • R 61 Kan het ongeboren kind schaden
  • R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
  • R 63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind
  • R 64 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen van de gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het voorkomen van deze zinnen. De veiligheidsinformatiebladen zijn te raadplegen op www.fytostat.nl.

Stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting zijn te vinden in de lijst van voor de voortplanting giftige stoffen.