Jeugdigen

16- en 17-jarigen (jeugdigen) bij een loonbedrijf wat mogen ze doen?

16- en 17-jarigen mogen in principe alle werkzaamheden uitvoeren. Uitzonderingen worden hieronder genoemd.

Werkzaamheden die 16- en 17-jarigen alleen onder toezicht mogen uitvoeren:

 • Werken in een omgeving waar instortgevaar bestaat (bijvoorbeeld bij sommige graafwerkzaamheden).
 • Werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen.
 • Werken met stoffen die kunnen ontploffen, die irriterend of bijtend zijn, of waarbij op de verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’
 • Werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen. Ook het werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van deze gassen bevinden, moet onder toezicht gebeuren.
 • Eentonig werk, waarvoor de jeugdige per stuk wordt betaald.
 • Het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen, mits zij in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs.
 • Het bedienen / besturen van een vorkheftruck, mits zij in het bezit zijn van een heftruckcertificaat .

Verboden werkzaamheden voor 16- en 17-jarigen bij een loonbedrijf

 • Werken met stoffen die giftig zijn, stoffen waarvoor men allergisch kan worden (sensibiliserend), stoffen die kankerverwekkend zijn, stoffen die DNA kunnen beschadigen en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan. Let op: hieronder vallen ook gewasbeschermingsmiddelen.
 • Werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid. Gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan.
 • Werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag op deze werkplekken niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A).
 • Werk dat lichaamstrillingen van meer dan 0,5 m/s² veroorzaakt.
 • Werk dat hand-armtrillingen veroorzaakt van meer dan 2,5 m/s².