Noodprocedure

Wat te doen bij ongevallen met vloeibare meststoffen

 1. Neem contact op met leidinggevende
 2. Om welke stof gaat het? (zie etiket, verpakking)
 3. Wat zijn de gevaren van de stof en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen? (R- en S- zinnen)(P- en H- zinnen in kader van GHS¹)
 4. Om hoeveel stof gaat het?
 5. Is er direct gevaar voor anderen?
 6. Welke maatregelen zijn nodig voor het opruimen? (zie http://www.fytostat.nl/)
 7. Wat zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen? (bv masker, juiste handschoenen)
 8. Welke (technische) maatregelen moeten worden genomen? (openen ramen, ventilatie)
 9. Zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig? (absorptiematerialen, afvalvaten)

Tijdens het opruimen

 1. Vermijd contact met de huid
 2. Gebruik een universeel absorptiemiddel en bedek hiermee de vloeistof
 3. verzamel absorptiemiddelen in een vat voor vast chemisch afval

Na het opruimen

 1. Wees er zeker van dat de ruimte weer betreden kan worden
 2. Besmette kleding laten reinigen
 3. Verzadigd absorptiemiddel afvoeren als chemisch afval

¹ Sinds 2009 is de GHS-regeling (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) van kracht.