Toegestane trekkracht van kettingen

  • De ketting moet ten minste in overeenstemming zijn met norm EN 818-2:1996 of, bij veelzijdige ratelkabels, met norm EN 818-7, kwaliteitsklasse T.
  • Enkel spankettingen van 6, 9 en 11 mm voor houttransport (lang hout of rondhout) mogen een grotere maximale schalm van 6xdn hebben.
  • De koppelende onderdelen moeten voldoen aan norm EN 1677-1, Onderdelen voor hijsgereedschappen, kwaliteitsklasse 8.
  • Koppelende en inkortende elementen moeten gezekerd zijn tegen het loskomen.
  • Bij spanelementen die handmatig worden bediend, mag de terugloopafstand aan het eind van het spanelement niet groter zijn dan 150 mm; spanelementen met het hefboomprincipe mogen dus niet worden gebruikt.
  • Ongewild deblokkeren van spanelementen terwijl ze onder spanning staan mag niet gebeuren.
  • Spanschroeven en korte ladingbinders moeten gezekerd worden tegen het loskomen. Spanelementen met haakvormige uiteinden moeten gezekerd zijn tegen ongewild loskomen.

Toegestane trekkracht van kettingen, EN-12195-3:

Volledige spanketting met ketting met nominale afmetingen in mm of codenummer van onderdelen Toegestane trekkracht (LC) daN
6 2200
7 3000
8 4000
9 5000
10 6300
11 7500
13 10000
16 16000
18 20000
20 25000
22 30000

Bron: Bijlage 8.4. van Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport