Vuistregels bij de opbouw van rolsteigers

De rolsteiger moet stabiel en veilig worden opgebouwd.

 

 • Laat een rolsteiger opbouwen door geïnstrueerde medewerkers;
 • Bouw een rolsteiger die hoger is dan 2½ m. met minimaal twee personen op;
 • Bouw de rolsteiger op volgens de opbouwinstructie uit de gebruikershandleiding;
 • Gebruik alleen originele onderdelen van één en dezelfde fabrikant (herkenbaar aan opdruk of gravure);
 • Gebruik nooit beschadigde onderdelen;
 • Zorg dat het benodigde hulpmaterieel voor de opbouw aanwezig is zoals een waterpas en touw;
 • Plaats de rolsteiger op een horizontale, vlakke, ondergrond;
 • Draai de wielstaanders zo laag mogelijk op (zodat er voldoende lengte in de buis blijft zitten), dit om instabiliteit te voorkomen;
 • Lijn de rolsteiger verticaal uit (maximale scheefstand 1%);
 • Bevestig de onderste horizontale liggers aan de staanders van het opbouwframe;
 • Breng onderdelen op een veilige wijze naar boven zodat de stabiliteit en sterkte van de rolsteiger in tact blijven;
 • Monteer de stabilisatoren voor het plaatsen van een platform boven 2½ m stahoogte;
 • Zorg bij het plaatsen van een opbouwframe dat het montageplatform zich 1 m. onder de bovenzijde van het reeds staande opbouwframe bevindt. Op deze manier is er bij het betreden van het platform altijd een leuningwerk mogelijk aan de kopzijden en de buitenzijde.
 • Bouw de vervolgslagen met eveneens de vloerdelen halverwege het frame en met de heupleuningen. Afhankelijk van de instructie van de leverancier worden de werkvloeren in de laatste fase van de montage zo nodig verlegd naar de juiste vloerhoogte en de leuningwerken compleet gemaakt met knieleuningen en kantplanken;
 • Controleer of alle vloeren voorzien zijn van een zelfborgend mechanisme tegen opwippen;
 • Maximale stahoogte is buiten 8 meter en binnen 12 meter;
 • Leg een geheel gesloten vloer in een rolsteiger om de 4 meter. Dit ook voorzien van heup- en knieleuningen;
 • Monteer platforms met luik zo dat het luik naar het leuningwerk van de rolsteiger openklapt, om de instap zo veilig mogelijk te maken;
 • Voer een opstellingscontrole uit na opbouw. Dit kan aan de hand van de controlelijst (zie hieronder).
 • Om de controle aantoonbaar te maken voor de gebruiker kan de rolsteiger worden voorzien van een steigerkaart, waarop de controle is afgetekend.