Werktijden kinderen en jeugdigen

Werktijden voor jongeren van 13 en 14 jaar

Op schooldagen mogen 13- en 14-jarigen die niet op het bedrijf wonen, geen werkzaamheden verrichten.

13- en 14-jarigen die wel op het bedrijf wonen, mogen op een schooldag maximaal 2 uur werken.

Als meer dan 4,5 uur wordt gewerkt heeft een 13- en 14-jarige minimaal een half uur pauze, deze pauze kan zonodig opgesplitst worden in 2 maal minimaal 15 minuten.

op zaterdag: maximaal 7 uur werken

tijdens schoolweken: maximaal 12 uur per week werken

tijdens vakanties: maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week werken

maximaal 4 vakantieweken, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar werken

maximaal 5 dagen achter elkaar werken

op zondag: niet werken

tussen 7.00 en 19.00 uur werken

minimaal 14 uur rust per dag

Werktijden voor jongeren van 15 jaar

Als meer dan 4,5 uur wordt gewerkt heeft een 15-jarige minimaal een half uur pauze, deze pauze kan zonodig opgesplitst worden in 2 maal minimaal 15 minuten.

op schooldagen: maximaal 2 uur per dag werken

tijdens schoolweken: maximaal 12 uur per week werken

op zondag: in principe niet werken, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. De werkgever moet hiervoor overeenstemming hebben met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende medewerkers. De 15-jarige mag bovendien alleen op zondag werken als zijn ouders of verzorgers er mee instemmen

op zaterdag en zondag (en andere dagen waarop 15-jarigen geen school hebben): maximaal 8 uur werken

alleen op zondag werken als sprake is van een onafgebroken rusttijd van tenminste 36 uren in elke aangesloten periode van 7 maal 24 urenals de zaterdag ervoor niet gewerkt is

in 16 weken maximaal 11 zondagen werken

tijdens vakanties: maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken

maximaal 5 dagen achter elkaar werken

maximaal 6 vakantieweken werken, waarvan maximaal 4 achter elkaar

tussen 7.00 en 19.00 uur werken, in vakanties tussen 7.00 uur en 21.00 uur

minimaal 12 uur rust per dag

Werktijden voor jongeren van 16 en 17 jaar

als meer dan 4,5 uur wordt gewerkt heeft een 16 en 17-jarige minimaal een half uur pauze, deze pauze kan zonodig opgesplitst worden in 2 maal minimaal 15 minuten

de tijd dat naar school wordt gegaan, wordt meegeteld als arbeidstijd

tijdens schoolweken: alleen op zondag werken als op de zaterdag ervoor niet gewerkt is

alleen op zondag werken als sprake is van een onafgebroken rusttijd van tenminste 36 uren in elke aangesloten periode van 7 maal 24 uren

per jaar minimaal 13 zondagen vrij

maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week werken

in periode van 4 weken: maximaal 40 uur per week werken

tussen 6.00 uur en 23.00 uur werken

minimaal 12 uur rust per dag