Ziekte van Lyme

Wat kunnen werkgevers doen?

Bronaanpak

 • Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie, met een beschrijving van risicogebieden en risicowerkzaamheden. Maak een duidelijk plan van aanpak.
 • Maak een checklist waarop precies staat wie in uw bedrijf waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om het voorkomen van tekenbeten. Stel bijvoorbeeld ook een tekenprotocol op. Een voorbeeld van een tekenprotocol met onder andere een, registratie-, meldings- en screeningsformulier vindt u op www.weekvandeteek.nl.
 • Geef voorlichting aan de werknemers over de risico’s van de teek in de werksituatie. Leg gemaakte afspraken vast. Ook de kledingvoorschriften, draag tijdens het werk gesloten en huidbedekkende kleding bijvoorkeur met een gladde stof en licht van kleur.
 • Laat uw medewerkers aan het eind van de dag hun kleding en lichaam op teken controleren.
 • Laat de medewerkers een teek snel en goed verwijderen en noteer de datum. (zorg voor een goede tekenpincet

Organisatorische en technische maatregelen

 • Plan de werkzaamheden zo veel mogelijk in minder risicovolle perioden.
 • Vermijd risicovolle werkplekken zo veel als mogelijk is en zet op deze plekken zo min mogelijk mensen in. Denk ook aan plaagdierwering en -bestrijding en eventueel hygiënische maatregelen.
 • Zorg dat iedereen de kleding op de juiste wijze draagt: shirts met lange mouwen en lange broeken.
 • Houd toezicht op het correct dragen van kleding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Verstrek beschermende kleding en insectenwerende middelen.
 • Verstrek eventueel geïmpregneerde kleding (verkrijgbaar in gespecialiseerde outdoor-zaken).
 • Onbedekte delen van de huid kunnen met een insectenwerend middel (DEET) worden ingesmeerd. (Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking.)
 • Zorg voor een tekenverwijderaar.

Wat kunnen de werknemers zelf doen

 • Meld teken en tekenbeten bij je leidinggevende.
 • Ga naar de voorlichting.
 • Draag je werkkleding volgens de gemaakte afspraken.
 • Smeer onbedekte delen van je huid in met een insectenwerend middel (DEET).
 • Draag eventueel geïmpregneerde kleding.
 • Controleer je kleding en lichaam aan het einde van de dag op teken (lichaamscheck).
 • Gebruik een goed tekenverwijderinstrument en verwijder de teek op de juiste wijze en zo snel mogelijk.
 • Noteer de datum van de beet en de plek van de tekenbeet op het lichaam in je agenda.
 • Ga bij klachten naar uw huisarts en overleg bij blijvende klachten ook met uw bedrijfsarts.

Meer informatie

www.beroepsziekten.nl

www.kiza.nl

www.stigas.nl

Meer informatie over de ziekte van Lyme zie www.weekvandeteek.nl en www.rivm.nl/infectieziekten