ULO-cellen
ULO-cellen
Goedgekeurd door Sociale Partners

In ULO-cellen wordt het zuurstofgehalte in de lucht kunstmatig laag gehouden. Inademing van deze lucht kan tot bewusteloosheid en hersenbeschadiging leiden en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Gevaarlijke situaties kunnen optreden bij:

 • het betreden van een cel met fruitopslag, die (nog) niet op regime is, maar ook niet of onvoldoende belucht;
 • het openen van op regime gebrachte cellen (bijv. voor monstername);
 • het openen van de cel en het leeghalen ervan na de bewaarperiode.

Wat is de gewenste situatie?

Deuren en luiken van ULO-cellen die op regime zijn, zijn gekneveld en op slot.

De lucht die ingeademd wordt bevat minstens 18% zuurstof.

Maatregelen

Ga bij verbouw, nieuwbouw en/of renovatie van ULO-cellen na of aanvullende veiligheidsvoorzieningen t.b.v. monstername en controle van product tijdens opslag kunnen worden aangebracht (en breng deze dan aan), zoals (extra) invalbeveiliging bij luiken, betere bereikbaarheid van luiken, sensoren voor monitoren product.

Volg het protocol “Veilig werken in en rond ULO-cellen”. De belangrijkste maatregelen uit het protocol zijn:

 • Zorg dat de deuren en luiken van cellen die op regime staan altijd op slot zijn en gekneveld.
 • Spreek af welke medewerkers toegang hebben tot sleutels van de cellen en instrueer hen.
 • Benoem bevoegde personen die ULO-cellen mogen sluiten, bemonsteren en openen en zorg er voor dat zij goed geïnstrueerd zijn en beschikken over de vereiste BHV-/EHBO opleiding.
 • Bevoegde personen werken altijd samen bij het sluiten, bemonsteren en openen van ULO-cellen en dragen een persoonlijke zuurstofmeter.
 • Zorg er voor dat andere werkzaamheden in of rond ULO-cellen alleen worden verricht onder begeleiding van of met toestemming van een bevoegd persoon.
 • Spreek af dat medewerkers bij het inladen en uitladen van product uit een ULO-cel een persoonlijke zuurstofmeter dragen.
 • Zorg dat er voldoende zuurstofmeters aanwezig zijn (minimaal 2 per bedrijf en 1 per medewerker die in of rond ULO-cellen werkzaamheden verricht) en zorg dat de meters goed functioneren.
 • Belucht ook cellen met fruitopslag die niet op regiem zijn of niet op regiem gebracht worden, maar wel na enige tijd weer worden betreden.
 • Verbied medewerkers monsters te nemen via een luik dat alleen vanaf een ladder te openen is.
 • Geef alle medewerkers voorlichting over de risico’s van ULO-cellen en zorg ervoor dat het reglement ULO-bewaring en de algemene veiligheidsregels voor medewerkers op een goed zichtbare plek zijn opgehangen.

Toelichting op de maatregelen

Checklist

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel