Bijlage 2 - Eisen aan de vertrouwenspersoon

Bijlage 2 - Eisen aan de vertrouwenspersoon

  • Een vertrouwenspersoon dient onafhankelijk te zijn. Een personeelsmanager, leidinggevende of bedrijfsarts wordt als onvoldoende onafhankelijk beschouwd.
  • De werkgever zorgt voor voldoende scholing en zo nodig deskundige ondersteuning van de intern aangewezen vertrouwenspersoon.
  • De vertrouwenspersoon verstrekt jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van de bij hen gemelde incidenten aan werkgever en OR/PVT.

Stigas is de vertrouwenspersoon voor bedrijven die de cao GGI toepassen. Lees hier meer over in de flyer of kijk op de website van Stigas