Takkenversnipperaar
Takkenversnipperaar
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Geactualiseerd: februari 2024

Er zijn verschillende manieren om te versnipperen, zoals handmatige invoer tot volledig gemechaniseerde invoer. Het werken met een takkenversnipperaar kan bij een onjuiste werkwijze gevaren met zich meebrengen. Dat komt door:

● de draaiende delen van de versnipperaar die het hout naar binnen trekken en verkleinen;
● de wegslaande takken bij de invoertrechter;
● de wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten.

Om deze risico’s te beheersen zijn onderstaande maatregelen nodig.

Wat is de gewenste situatie?

De takkenversnipperaar is veilig.

De medewerkers zijn aantoonbaar opgeleid voor het werken met de takkenversnipperaar.

Werknemers zijn beschermd tegen schadelijk geluid en wegschietende takken. 

Maatregelen

Zorg voor een veilige werkomgeving 

Werk met een veilige machine

Zorg voor aantoonbaar deskundige medewerkers (zie instructie bijlage) en een veilige werkwijze 

Zorg voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen

Toelichting op de maatregelen

1. Zorg voor een veilige werkomgeving

 • Zorg dat medewerkers bij het invoeren een veilige staplaats kiezen waarbij zij rekening moeten houden met het kunnen wegstappen wanneer het hout of de takken terug slaan.
 • Beoordeel de werkplek vooraf op veiligheid en stem de inzetbaarheid van mens en machine daar op af. Denk ook aan plaatsen waar takken in contact met hondenpoep of andere verontreinigingen komen en neem maatregelen.
 • Maak afspraken met de opdrachtgever of wegbeheerder over het markeren, afzetten of afsluiten van de werkomgeving. Check of passende maatregelen zijn genomen. Kijk op Werken langs de weg.
 • Voorkom struikelgevaar. Zorg voor voldoende ruimte rond de machine.
 • Maak vooraf afspraken wie de invoerwerkzaamheden gaat uitvoeren.
 • Vermijd het gevaarlijke gebied voor de invoertrechter. Voer de takken op een veilige plek in (rekening houdend met het verkeer en de omstanders).

2. Werk met een veilige machine

 • Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding. Laat bij een machine van voor 1995 een  machineveiligheidsbeoordeling uitvoeren door een deskundige.
 • Laat jaarlijks een veiligheidskeuring door een deskundige uitvoeren. Kijk HIER voor keuringslijsten.
 • Controleer de takkenversnipperaar volgens de handleiding en onderhoud hem goed.
 • Controleer voor gebruik altijd de werking van de veiligheidshandel. Deze moet met geringe kracht te bedienen zijn.
 • Zorg dat defecten direct worden gemeld bij de leidinggevende. Het is niet toegestaan om een onveilige machine te gebruiken.

3. Aantoonbaar deskundige medewerkers

 • Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers is afgestemd is op de gevaren van het werk en de omgeving.
 • Geef instructie volgens alle genoemde punten in bijlage 1 en leg dit vast. Dit gaat o.a. over:
  • Benodigde controles vooraf;
  • Veilig invoeren van takken;
  • Een veilige werkwijze bij onderhoud en het opheffen van storingen. Kijk daarvoor ook naar: verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden.
 • Check of de instructie is begrepen.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 en 17 jaar) alleen onder deskundig toezicht werken. Meer informatie in de arbocatalogustekst "Jongeren".

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg dat medewerkers altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken:
  • gehoorbescherming
  • oog- of gelaatsbescherming glad afgewerkte en nauwsluitende kleding, bij voorkeur een snipperoverall (dus geen hesje!). Deze is ook verkrijgbaar met zaagbeveiliging in de broekspijpen (voor als ook gezaagd wordt) en ook in combinatie met signaaluitvoering (als langs de weg gewerkt wordt).
  • nauwsluitende handschoenen en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen.
  • een helm, als er kans is op wegzwiepende of vallende takken.
 • Zorg dat, wanneer medewerkers aangeven dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten, verouderd of defect zijn, deze direct worden vervangen.

Checklist

Meer informatie

Download LMRA takkenversnipperaar als PDF

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel