Vierwielige trekkers
Vierwielige trekkers
Goedgekeurd door Sociale Partners

Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico's ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.
Bij een ongeval loopt de bestuurder van een trekker het risico om uit de trekker geslingerd te worden, en (zwaar) letsel op te lopen, bijvoorbeeld door onder de trekker te belanden. De ervaring leert dat ernstige ongevallen vooral plaatsvinden bij het rijden op de openbare weg en bij werkzaamheden waarbij de trekker kan kantelen.

 

dodehoek spiegel


Deze spiegels zorgen voor goed zicht   

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met trekkers gebeurt veilig.

Maatregelen

De trekker is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

Zorg dat de trekker is voorzien van een veiligheidscabine of een veiligheidsbeugel of -frame.

Monteer een veiligheidsgordel (minimaal een heupgordel) op de trekker die nog niet voorzien is van een veiligheidsgordel.

Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren van de combinatie trekker - machine - omgeving.

Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.

Zorg dat de bestuurder een T-rijbewijs heeft. Zie toelichting.

Steekt iets 3,5 meter voor het hart van het stuurwiel uit, neem dan maatregelen om om de hoek te kunnen kijken.

Neem maatregelen indien uitrustingsstukken of materiaal het zicht belemmeren.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Voorkom dat de bestuurder / bijrijder bij incidenten onder de trekker terecht komt; voorzie de zitplaatsen van veiligheidsgordels.
 •   Voorkom dat men bij incident van of uit de trekker geslingerd wordt en maak afspraken over het gebruik van de veiligheidsgordels. Spreek met medewerkers af dat men de veiligheidsgordel altijd draagt bij het rijden op de openbare weg en in risicovolle situaties met kantelgevaar, zoals bij het inkuilen, werkzaamheden op taluds en bij werkzaamheden langs het water. 
 • vierwielige-trekkers-voorkom-incident vierwielige-trekkers-incident
 • Zorg dat de trekker is voorzien van een laag aankoppelpunt voor getrokken werktuigen om het achteroverslaan te voorkomen.
 • Gebruik een aankoppelsysteem waarbij personen zich niet tussen de trekker en het werktuig hoeven te bevinden.
 • Geef aantoonbaar voorlichting en instructie over het werken met een trekker. Instructie trekker Geef Instructie aan medewerkers over het aankoppelen van werktuigen.
 • Zorg voor goede verlichting en goed zicht.
 • Voer ook overdag verlichting voor een betere zichtbaarheid.
 • Bepaal bij werken op taluds of hellingen vooraf welke techniek het beste ingezet kan worden.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Overweeg bij aanschaf een trekker / machine met luchtdrukremmen vanwege de toegenomen snelheid en massa.
 • Onderhoud de trekker conform de gebruikshandleiding.
 • Controleer dagelijks: de vloeistofniveaus, de wielbouten en moeren en andere delen die de veiligheid kunnen beïnvloeden.
 • Laat de trekker periodiek keuren door een deskundige.
 • Check ook de chauffeursstoel en gebruik daarbij de Checklist Onderhoud chauffeursstoel
 • Laat de trillingsdempende rubbers van de machine periodiek controleren. Vervang deze tijdig. Zie ook: Maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan trillingen.
 • Bij storingen of onderhoud: schakel de trekker en de machine uit.
 • Gebruik bij het lostrekken van een vastzittende trekker of machine een trekstang of als dat niet mogelijk is; gebruik de juiste ketting of (nylon)kabel. Ga vooraf na wat de maximale belasting is en zorg voor voldoende veiligheidsmarge. Hoe onzuiverder de belasting te berekenen is, des te grotere veiligheidsmarge aangehouden moet worden voor de te gebruiken ketting of kabel.
 • Zorg voor een bezem / schop om achtergebleven modder op de openbare weg op te ruimen.
 • Bevestig ongebruikte (dubbele) wielen met een ketting aan de muur of plaats deze in een rek, zodat deze niet om kunnen vallen.
 • Maatregelen, om bij materiaal dat voor in de fronthef hangt dat meer dan 3,5 meter voor het hart van het stuurwiel uitsteekt, die genomen kunnen worden zijn het gebruik van spiegels, camera's of begeleiding door een tweede persoon.
              Gemonteerde spiegels. 
 • Laat medewerkers pas rijden met uitrustingsstukken of materiaal dat het zicht belemmerd als er maatregelen zijn genomen waarbij er iets gedaan is aan het beperkte zicht.

Opleiding en instructie

 • Het is voor 16 en 17 jarigen verplicht om een T-rijbewijs te hebben bij het besturen van een trekker op de openbare weg.
 • Zorg voor een instructie over:
  • het rijden met hoge snelheid en de effecten bij het nemen van bochten en drempels;
  • veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen;
  • niet toegestane handelingen;
  • onderhoud en hoe te handelen bij verstoppingen, storingen of schade. Kijk op Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden in de arbocatalogus van het mechanisch loonwerk;
  • het instellen van de stoel;
  • het op een juiste wijze uit de trekker stappen en niet te springen.
 • Check de regels en eisen in de brochure "Ik rij veiliger!"
 • Maak gebruik van de E-learning.
 • Check of de chauffeur de instructie heeft begrepen.
 • 16- en 17-jarigen mogen alleen een trekker besturen indien zij in het bezit zijn van een T-rijbewijs.
 • Stem de mate van toezicht af op de kennis en ervaring van de jeugdige en de gevaren van het werk (van steeksproefsgewijs toezicht tot intensief toezicht).

Zie Instructie aan medewerkers *Had betrokkene op 1 juli 2015 een rijbewijs B dan mag hij/zij met dat rijbewijs een trekker besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B rijbewijs krijgt hij/zij de categorie T automatisch bijgeschreven. Hij/zij moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik de veiligheidsgordel bij werkzaamheden waarbij kantelgevaar aanwezig is en op de openbare weg.
 • Draag veiligheidsschoeisel met stroeve zolen.
 • Gebruik handschoenen bij aan- en afkoppelen.
 • Draag signaalkleding bij werken in de openbare ruimte.
 • Gebruik gehoorbescherming bij meer dan 80 dB(A).

Wat u verder nog moet weten

 • Laat een trekker niet stationair in een afgesloten ruimte draaien. De uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
 • Verminder de blootstelling aan schokken en trillingen:
  • Stel bij aanschaf hoge eisen aan:
  • De ergonomie in de cabine (denk hierbij aan bijvoorbeeld de plaats van een beeldscherm).
  • Trillingsdemping, zoals stoeleigenschappen, vooras- en cabinevering, eigenschappen van de banden. Bespreek de norm waaraan een nieuwe machine moet voldoen. De dagelijks toegestane gebruiksduur is afhankelijk van het trillingsniveau.
  • Gebruik bij kippers en dumpers een kogeltrekhaak om overmatige trillingen en schokken te voorkomen.

Meer informatie

Download LMRA Vierwielige trekkers als PDF

 

trekker check

Aandachtspunten voor medewerkers

Print alleen de checklist

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel