Werken met de hogedrukreiniger (tot 250 bar)
Werken met de hogedrukreiniger (tot 250 bar)
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de waterstraal op het af te spuiten materiaal. Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. Als het lichaam geraakt wordt door een hoge druk vloeistofstraal dan kan dit tot letsel leiden.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met de hogedrukspuit leidt niet tot gezondheidsschade. 

De hand-armtrillingen zijn lager dan 5 m/s2

 

De geluidsbelasting is maximaal 80 dB(A) dagdosis. 

 

Er worden geen mensen geraakt door de hogedrukstraal. 

Maatregelen

Werk alleen met CE-gemarkeerde hogedrukreinigers en stem de werkduur af op basis van het gekozen materiaal (zie toelichting).

Laat het hogedrukreinigen uitvoeren door geïnstrueerd personeel die de risico’s kennen.

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, gelaats- en gehoorbescherming en veiligheidslaarzen met beschermende neus.

Toelichting op de maatregelen

Goede voorbereiding van het werk

 • Bedenk voor het reinigen of een hoge druk straal nodig is of dat een waterstraal voldoet. Dus zorg dat de druk zo laag mogelijk is zodat het werk realiseerbaar is, maar de risico’s voor verwonding gering.
 • Koppel voor het opstarten van de hogedrukreiniger de spuitlans af en laat de leiding even doorstromen. Zo worden luchtbellen en eventuele verontreinigingen verwijderd zodat deze de nozzle niet verstoppen. Het voorkomt ook blootstelling aan nevel met verontreinigingen zoals legionella.
 • Werk bij voorkeur met alleen koud water. Mocht warm water nodig zijn, stel dan de temperatuur in op tenminste 60 graden. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met mogelijke legionella.
 • Laat medewerkers, bij een temperatuur ingesteld op meer dan 60 graden, beschermende kleding dragen om te voorkomen dat de huid met het hete water in aanraking komt.
 • Zet losse, te reinigen onderdelen vast. 
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid. - Zorg tenminste voor jaarlijks onderhoud van de machine en controleer de slangen op lekken. 
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid (bijv. oogspoelfles) in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen (BHV maatregel).

Keuze materiaal

 • Hogedrukreinigers zijn er in verschillende soorten en maten. Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte materialen en de ondergrond. 
 • Werk alleen met CE gemarkeerde hogedrukreinigers. 
 • Let er bij aanschaf op dat de hand-armtrillingen de grenswaarde van 5 m/ s2 niet overschreden wordt. 
 • Werk bij voorkeur met een breedstraalnozzle om trillingen en geluid te beperken. 
 • Gebruik alleen een roterende nozzle (vuilfrees) als het niet anders kan, maar werk hiermee dan maximaal één uur per dag.
 • Maak bij aanwezigheid van een coating op het schoon te spuiten onderwerp (machine, ondergrond) gebruik van de lagere druk van een breedstraalnozzle. Bij een hoge druk bestaat het gevaar dat het onderwerp beschadigt.
 • Zorg voor de juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen, deze vergemakkelijken het spuiten. 
 • Gebruik zo min mogelijk verbindingselementen in de spuitlans, dit om lekkages te voorkomen.

Instrueren van de medewerkers

 • Geef medewerkers een aantoonbare voorlichting over het veilig en gezond werken met de hogedrukreinger. Gebruik hiervoor de checklist (zie hieronder) 

 

hd1a


Niet zo! (tegen de wind in spuiten).

 

hd2a


Maar zo. (met de wind mee).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een gelaatsscherm of veiligheidsbril, gehoorbescherming (gehoorkappen of otoplastieken), spuitpak/regenpak en veiligheidslaarzen (minimaal klasse S4).
 • Draag altijd adembescherming (FFP3) wanneer er sprake is van het werken met droge grond. De grond bevat kwartsstof en kan bij het afspuiten via vochtdruppeltjes ingeademd worden.
 • Zorg bij heetwater reinigen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoende bescherming tegen heet water bieden. Denk hierbij aan laarzen, rubberen handschoenen en een regenoverall. 

Overige voorschriften 

 • Zorg dat werknemers de bedieningshendel aan het pistool niet vastzetten met een tiewrap, maar gebruik het klipje 

Afbeelding: klipje op bedieningshendel

 • Laat slangen en apparatuur niet langdurig in een warme omgeving liggen in verband met de groei van onder andere legionella. 

Verwondingen

 • Onderschat de verwonding door een hogedrukspuit niet. Weet dat de uiterlijke kenmerken van een hogedrukverwonding niets zeggen over de inwendige verwonding.
 • In geval van een inspuitverwonding moet er direct contact worden opgenomen met een dokter. Meld dat het gaat om een verwonding door een hogedrukspuit en of er behalve water chemicaliën zijn gebruikt.

Medewerkers die een groter risico lopen

 • Laat een jeugdige (16-/17-jarige) in totaal maximaal 3 uur per dag werken met een breedstraalnozzle. Houd hierbij altijd goed toezicht en zorg dat de juiste PBM’s gedragen worden. Laat ze vanwege het hoge trillingsniveau niet werken met een vuilfrees, en niet met een hogedrukreiniger die veel lawaai produceert (> 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB(A)). Zie ook meer bij 'Jongeren'. 
 • Instrueer anderstalige medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren van het werken met de hogedrukspuit. Check of men de instructie begrepen heeft.

Meer informatie

Download LMRA Werken met de hogedrukreiniger als PDF

 

 

Checklist

Controleer voordat je begint met je werkzaamheden of de hogedrukspuit in orde is.

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel