De veldhakselaar

De veldhakselaar

Goedgekeurd door Sociale Partners

Tijdens het werken met de veldhakselaar is het verhelpen van een verstopping of verwijderen van gedetecteerd metaal het grootste veiligheidsrisico. Zorg daarom voor een duidelijke werkwijze.

Wat is de gewenste situatie?

De veldhakselaar wordt uitsluitend bediend door een geïnstrueerd persoon, die kennis heeft van alle bedieningsorganen en oogsttechnieken.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokkenen (trekkerchauffeurs) over wat wel en niet is toegestaan.

Werk met een CE gemarkeerde veldhakselaar en breng de risico's in kaart.

Maatregelen

Geef voorlichting aan de hand van de gebruikershandleiding en een praktijkgedeelte verzorgd door een ervaren veldhakselaarmachinist.

Maak duidelijke afspraken, in geval van een verstopping die niet met behulp van het omkeermechanisme kan worden verholpen.

Test voor aanvang van het seizoen de werkzaamheden de hoofdbeveiliging. 

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Afspraken voor het oplossen van storingen

Wat te doen in geval van een storing

 Laat een grote storing alleen opheffen door een opgeleide monteur. Een opgeleide monteur kan ook de machinist of een andere medewerker zijn die dezelfde opleiding heeft gehad.
 Verwijder de sleutel en raadpleeg de gebruikshandleiding.

 

 Zet bij een storing de gehele machine stil, ontkoppel het transmissiesysteem (hendel in de neutrale stand) en voer reparaties alleen uit met een stilstaande motor en stilstaand hakselmechanisme.
 Wacht tot alle draaiende delen stilstaan voordat je begint met het oplossen van de storing.
  Zorg dat de monteurs de juiste gereedschappen bij zich hebben om kleine storingen op te heffen.
  Is een storing alleen op te lossen bij een draaiende machine dan moet dit gebeuren door een deskundige (een hiervoor opgeleide monteur of het mechanisatiebedrijf).

Wat te doen in geval van een verstopping

 Maak voordat het werk van start gaat afspraken over de werkwijze bij het opheffen van verstoppingen aan de machine. Denk daarbij aan:
o Wie doet wat?
o Wanneer?
o Welke signalen worden afgesproken voor de onderlinge communicatie?
Bijvoorbeeld het signaal om direct te stoppen met de werkzaamheden.
o Welke voorwaarden gelden voor herstarten van de machine?

 Wacht totdat de motor uitgeschakeld is bij een verstopping van de pijp of blazer. Daarna moet je controleren of de rotor en de blazer niet meer draaien. Daarna mag de machine pas vrij gemaakt worden.
 Zorg dat als in de loop van de dag het team wisselt van samenstelling ook de nieuwe teamleden geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken.
 De machinist is verantwoordelijk voor het veilig oplossen van een verstopping. Dit betekent dat hij ook iemand die niet veilig werkt weg mag sturen.
 De machinist verlaat de cabine niet voordat je het aandrijfmechanisme van de opraper is
uitgeschakeld is en in de transportstand staat, het invoermechanisme omlaag is geplaatst, de motor is uitgeschakeld en de contactsleutel is uitgenomen. Wanneer de motor moet blijven draaien zorg dan dat deze stationair draait en de transmissie ontkoppeld wordt.

Wat moet de machinist doen als hij merkt dat het metaaldetectorsysteem het invoermechanisme van de opraper heeft stopgezet of de invoer verstopt zit?

 

1. Stoppen met rijden
2. De oogstgroep omhoog plaatsen
3. Een aantal meters achteruit rijden
4. Het invoersysteem omkeren
5. De opraper/invoer uitzetten

Wanneer de bestuurder de chauffeursstoel verlaat hoort de multifunctionele hendel (hydrostatisch) in de vrijstand te komen en wordt:
• de parkeerrem ingeschakeld;
• de invoerrollen gestopt;
• het invoermechanisme is gestopt.

Wacht tot alle bewegende onderdelen van de hakselaar en de invoer stilstaan voordat er op ijzer wordt gecontroleerd!


Als een ander dan de machinist het metaal gaat verwijderen kan dat alleen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld door een vast team dat werkt volgens vaste afspraken:

De persoon die het metaal gaat verwijderen:
 ga op veilige afstand (2 meter) staan;
 benader de machine pas als de opraper stilstaat en de machinist het sein veilig geeft, houd anders minimaal twee meter afstand van de machine;
 houd zicht op elkaar;
 verwijder het metaal of de verstopping, zoals is afgesproken tijdens de werkinstructie;
 geef de machinist een signaal als het metaal verwijderd is;

Machinist:
 houdt de handen op de knieën om zeker te zijn dat niets per ongeluk wordt ingeschakeld;
 geef het signaal veilig;
 houd zicht op elkaar;
 schakel de toevoer in als je zeker weet dat iedereen op een veilig afstand is.

Pas als het veilig is en iedereen uit de gevaarlijke zone is, mag de toevoer weer worden ingeschakeld.

Machine

 • Laat de veldhakselaar jaarlijks keuren door een deskundige. Leg de bevindingen vast in het onderhoudsboekje.
 • Voor regulier onderhoud uit volgens opgave van de gebruikshandleiding.
 • Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de werking van de vergrendelingssensoren.

Opleiding en Instructie

 • Laat de leverancier van de veldhakselaar een theorie en praktijkvoorlichting verzorgen.
 • Leg vast wie hebben deelgenomen aan de voorlichting en instructie, de inhoud van de voorlichting en instructie en de datum van deelname.
 • Maak afspraken met alle betrokkenen, waaronder de trekkerchauffeurs, over wie verstoppingen en storingen mogen verhelpen en de veilige werkwijze.
 • Maak afspraken met alle betrokkenen over de te gebruiken arm- en handseinen of andere vormen van communicatie.
 • Er wordt door de leidinggevende of werkgever toezicht gehouden op de gemaakte afspraken.
 • Maak afspraken wie toezicht houdt op de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg dat je goed zichtbaar bent en kleding draagt die niet gegrepen kan worden door de hakselaar.

Jeugdigen

 • Indien de meerijdende trekker door een jeugdige (<18 jaar) wordt bestuurd mag deze geen storingen en verstoppingen verhelpen.