Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden

Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Als machines storingen geven moeten deze veilig opgelost worden.
Zet altijd eerst de motor en de aandrijving af, wacht tot draaiende en/of bewegende delen stil staan en los daarna het probleem op. Hiermee voorkom je dat er ongelukken met ernstige en soms fatale afloop gebeuren.

Wat is de gewenste situatie?

Onderhoud en oplossingen van storingen wordt veilig uitgevoerd volgens de beschrijving in de gebruikershandleiding.

Er gebeuren geen ongevallen en er ontstaat geen letsel.

Maatregelen

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en Nederlandse gebruikshandleiding.

Overweeg een alternatief voor storingsgevoelige machines.

Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers op het werk is afgestemd.

Laat medewerkers nooit aan een draaiende machine werken.

Checklist

veiligheid storingen machines man onder tractor

Picto onderhoud storingen Picto gevaar klein formaat Ken de betekenis van de pictogrammen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de medewerkers de juiste spullen bij zich hebben om kleine storingen op te heffen. Is een storing alleen op te lossen bij een draaiende machine dan moet dit gebeuren door een deskundige (opgeleide monteur of het mechanisatiebedrijf).
 • Pleeg minimaal jaarlijks preventief onderhoud om storingen te voorkomen.
 • Zorg dat waarschuwingspictogrammen, voor overgebleven restrisico’s, aanwezig zijn en
  leesbaar blijven.
          
 • Maak afspraken over de werkwijze bij het opheffen van storingen en onderhoud aan de machine. Leg deze afspraken vast.
 • Hanteer een veilige werkwijze om het probleem op te lossen als de storing niet beschreven is. Raadpleeg eventueel uw leverancier. Als een storing herhaaldelijk voorkomt: neem maatregelen om deze storingen te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende verlichting (500 lux) bij de werkzaamheden.
 • Besef dat een goed werkende en storingsvrije machine de veiligheid ten goede komt. Raadpleeg bij de aanschaf van een nieuwe machine eventueel vakgenoten.
 • Zorg dat storingen altijd gemeld worden, ook al zijn ze opgelost.
 • Zorg voor goede voorzieningen om op hoogte aan een machine te kunnen werken. Denk hierbij aan een rolsteiger, trap, etc.
 • Zorg dat medewerkers weten dat zij niet op een machine mogen klimmen als daar geen goede voorzieningen voor aanwezig zijn (zoals een bordes, beugel of reling).
 • Zie voor wat jeugdigen wel en niet mogen het onderwerp Jongeren.

Opleiding en instructie

 • Instrueer de medewerkers over het juiste gebruik van de machine en over het verhelpen van storingen.
 • Laat de leverancier een uitgebreide instructie verzorgen aan de betrokkenen. Aan de
  orde dienen te komen: de werking van de machine, de gevaren, het onderhoud en het
  veilig oplossen van storingen.
 • Leg vast wie er hebben deelgenomen aan de voorlichting en instructie.
 • Zorg voor een goed opgeleide monteur of besteed het werk uit aan een deskundige.
 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in de sector zijn gebeurd. Met deze kennis kunnen soortgelijke ongevallen in het eigen bedrijf voorkomen worden.