Werken op hoogte met de rolsteiger

Werken op hoogte met de rolsteiger

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Een goede rolsteiger kan uiterst onveilig zijn als hij niet goed is opgebouwd, of goed wordt gebruikt. Door het opbouwen vakkundig uit te voeren en alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, kan je veilig met de rolsteiger werken.

 

Rolsteiger__diverse_stahoogtes__breed_of_smal

 

rolsteiger in werkplaats

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers werken veilig op een rolsteiger.

Maatregelen

Beoordeel of de medewerkers veilig en verantwoord op de steiger kunnen werken of dat ze een ander middel moeten gebruiken.

Gebruik een veilige steiger. Bouw en gebruik deze volgens de gebruikshandleiding.

Zorg tijdig voor onderhoud en keuring.

Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren, de werkzaamheden en de omgeving van de werkplek.

Zorg voor de juiste instructies en afspraken vooraf.

Bepaal of het werk veilig met een steiger kan worden uitgevoerd (zie beslisschema werken op hoogte). Houd rekening met de omgeving (bebouwing en verkeer), weersomstandigheden, de duur en de zwaarte van het werk. 

Ga na of de ondergrond draagkrachtig genoeg is voor plaatsing van de steiger zodat deze niet kan kantelen of wegzakken. Plaats eventueel verstevigingen, zoals rijplaten. 

Bouw alleen een steiger op als je goed weet hoe het moet en beschikt over de handleiding.

Ga na of de rolsteigeronderdelen zijn gekeurd  en voorzien van een controlesticker.

Controleer het steigermateriaal vooraf  op indeukingen, breuken, scheurvorming en compleetheid.

Ga na of de opbouwframes zijn voorzien van relevante opschriften (fabrikant, typeaanduiding, steigerklasse, opbouwhoogte en noodzaak voor stabilisatoren).

Zorg dat bij het gebruik van de rolsteiger alle wielen van de steiger geremd staan en zijn beveiligd tegen wegdraaien. Als dat mogelijk is: zet de steiger ook vast aan de gevel, muur of machine, mits deze voldoende stabiel is. (zie afbeelding 1)

Laat  leuningen aan het werkobject alleen weg als de afstand van het werkobject tot de werkvloer van de steiger minder is dan 15 cm.

Voorkom dat derden worden getroffen door vallende objecten (bijv. kantplanken plaatsen).

Tref maatregelen bij aanrijdgevaar (afzetting, signalering). 

Werk niet boven windkracht 6, tenzij het om een beschutte plek gaat.

Zorg voor een opgeruimde werkvloer op de steiger, vrij van obstakels.

Werk op hoogte altijd met zijn tweeën: de één op de grond en de ander op hoogte. 

Beklim een (rol)steiger niet buitenom.

Verplaats een steiger nooit als er iemand op de steiger staat.

rem rolsteiger
Afbeelding 1Rem op de wielen

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Ontwikkel samen met de medewerkers veilige werkwijzen voor regelmatig voorkomende werkzaamheden waarbij een steiger een oplossing is. Bijvoorbeeld bij het op hoogte of aan machines werken. Zorg voor de voorzieningen die daarbij nodig zijn.
 • Houd toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.
 • Gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat de rolsteiger is onderhouden, opgeslagen en gekeurd volgens de gebruikshandleiding.
 • Zorg dat de gebruikshandleiding op een goed toegankelijke plek ligt voor de medewerkers die gebruik maken van de steiger (en dat zij hiermee bekend zijn).
 • Laat de onderdelen van de rolsteiger jaarlijks door een deskundige inspecteren op slijtage, vervorming, scheurvorming en het functioneren van de verbindingen.
 • Huurt u een rolsteiger? Vraag dan om de gebruikshandleiding.
 • Voorzie de werkvloer van de rolsteiger rondom van een heup- en knieleuning en van een kantplank. De kantplank voorkomt dat voorwerpen naar beneden vallen en schade of letsel veroorzaken. Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging, bestaand uit minimaal een heupleuning, wordt
  aangebracht voordat het platform wordt betreden.

  Bron: Layher
 • Zorg dat alle plateaus binnendoor bereikbaar zijn via goed afsluitbare openingen.

*Rolsteigers mogen via de opbouwframes aan de binnenzijde worden beklommen, mits de sportafstand tussen de 0,23 m en 0,30 m ligt, de afmeting/vorm van de sporten een goede grip voor de handen (diameter tussen 20 en 51 mm) mogelijk maakt en de sporten antislip zijn uitgevoerd.
rolsteiger

Opleiding en instructie

 • Zorg dat medewerkers weten hoe zij een (rol)steiger veilig moeten opbouwen en gebruiken. Laat ze werken volgens de handleiding van de leverancier.
 • Instrueer medewerkers om binnendoor naar boven te klimmen* en de werkvloeren na het klimmen af te sluiten.
 • Zorg dat het opbouwen en afbreken van de steiger plaats vindt onder toezicht of door een deskundig persoon. Deze persoon:
 • - begrijpt het montage-, demontage- en ombouwschema van de rolsteiger;
 • - is bekend met de wijze van opbouwen en afbreken van het betreffende fabricaat en type rolsteiger;
 • - weet welke maatregelen er nodig zijn om het risico van vallen van hoogte en vallende voorwerpen te voorkomen;
 • - is bekend met de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden bij veranderende weersomstandigheden;
 • - bezit de benodigde vaardigheden om deze kennis in de praktijk te brengen.
 • Zorg dat medewerkers zich bewust zijn van de gevaren van het werken op hoogte.
 • Betrek medewerkers bij het samen bedenken van veilige werkwijzen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Verplicht tijdens het werken op de rolsteiger het dragen van veiligheidsschoenen en afhankelijk van het werk een helm.

Meer informatie