Ventilatoren
Ventilatoren

Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaakt door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.

Wat is de gewenste situatie?

Alle apparatuur moet eenvoudig bereikbaar en reinigbaar zijn.

De ventilatoren zijn op randaarde aangesloten en achter een aardlekschakelaar geschakeld.

De stroomvoerende delen zijn geïsoleerd.

De ventilator is zodanig afgeschermd dat een hand er niet bij kan komen.

Maatregelen

Richt de stallen zo in dat door natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie achterwege kan blijven.

Houd bij het ontwerp en aanleg van ventilatiesystemen rekening met de bereikbaarheid voor onderhoud en het schoonmaken van het systeem.

Plaats de elektrische aansturing achter een smeltzekering, aardlekschakelaar en sluit de mantel aan op de randaarde.

Voorzie ventilatoren van een fijnmazig gaas om aanraking te voorkomen.

Zorg voor een dubbele beveiliging, zodat de ventilatoren tijdens het werk niet in werking kunnen worden gezet.

Stel ladders voor het bereiken van op hoogte gehangen ventilatoren stabiel op, of gebruik steigers of hoogwerkers.

Checklist

Wat u verder nog moet weten

Het klimaat van een stal is van grote invloed op de gezondheid van de paarden en ook op het (werk) plezier en arbeidsomstandigheden van de mensen.
Een juiste ventilatie is van grote invloed op het stalklimaat. Het doel van ventilatie is de aanvoer van verse lucht, afvoer van overtollig vocht, overtollige warmte en van vrijgekomen gassen uit de mest en urine. Vrijkomende gassen uit de mest en urine, waaronder ammoniak kunnen van grote invloed zijn op de gezondheid van het paard. Ammoniak irriteert niet alleen de slijmvliezen van de paarden, maar ook die van de mens. Deze irritatie kan bijdragen tot het ontwikkelen van COPD.
COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronisch obstructieve longziekten.
COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen zoals astma, chronische bronchitis en longemfyseem.
Ook stof is een veroorzaker van ademhalingsproblemen bij paarden. De hoeveelheid stof die in de stal hangt, is in belangrijke mate, afhankelijk van de aanwezige ventilatie. Tevens is de kwaliteit van hooi, stro- en kuilvoer van invloed op de hoeveelheid stof in de stal.
Er zijn twee manieren om de stal te ventileren, namelijk natuurlijke en mechanische ventilatie. Natuurlijke ventilatie geniet de voorkeur. Mechanische ventilatie wordt alleen gebruikt in stallen waar natuurlijke ventilatie niet werkt.
Bij mechanische ventilatie wordt gebruik gemaakt van ventilatoren, die lucht uit de stal zuigen net als bij natuurlijke ventilatie. Bij voorkeur zijn de luchtinlaten zo hoog mogelijk aangebracht, zodat de lucht al is opgewarmd voor deze bij het paard komt.

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel