Legionella

Legionella

Goedgekeurd door Sociale Partners

Legionella is een bacterie die in lage concentraties in (leiding)water aanwezig is. Gunstige omstandigheden voor groei van legionella komen voor in water van 20/25-45/50°C. Hierin kan de bacterie zich gemakkelijk vermenigvuldigen. In stilstaand water en in de juiste voedingsbodem (biofilm) en voedingsstoffen (zoals ijzer) zal de groei versnellen.

Blootstelling aan legionella vindt plaats door het inademen van nevel waarin voldoende legionella bacteriën aanwezig zijn. Door de besmetting kan een infectie van de luchtwegen optreden (legionellose).

Binnen de varkenshouderij kunnen risico’s aanwezig zijn bij onder andere het gebruik van douches en bij het werken met een hogedrukspuit.

Wat is de gewenste situatie?

(Leiding)water dat in het bedrijf gebruikt wordt bevat geen stoffen, in die concentraties die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Het bedrijf zorgt ervoor dat de groeicondities voor legionella zoveel mogelijk wordt verslechterd bij water dat wordt verneveld, gesproeid of belucht.

Maatregelen

Ga na of er potentiële risico’s op legionella groei en vervolgens op blootstelling van legionella door nevel aanwezig is.

Zorg indien dit het geval is voor een risicoanalyse legionella. U kunt dit zelf doen; zie 'risicoanalyse en beheersplan legionella', of (bij voorkeur) besteed dit uit aan een gecertificeerde (BRL 6010) organisatie. Voor minicampings is uitvoering en uitbesteden, op basis van milieuwetgeving, verplicht.

Zie ook brochure Legionella uw zorg

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Om een goede risico analyse te kunnen maken is het belangrijk om te weten wanneer legionella bacteriën groeien en afsterven, de watertemperatuur is van grootste invloed op de groei of afsterven van legionella. Behalve de temperatuur is ook van invloed:

 • is er sprake van nevel vorming
 • is er sprake van blootstelling aan mensen tijdens of na de verneveling
 • of er sprake is van stilstaand water in leidingen
 • is er sprake van biofilm
 • is er sprake van voldoende watervolume.

Tips om legionella te bestrijden of vermijden

 • Zorg dat koud water ook écht koud is: water in voorraadvaten onder 20oC. Water in leidingen onder de 25oC.
 • Zorg ervoor dat warm water op voorraad 60oC of hoger is.  
 • Zorg voor regelmatige doorstroming van alle installatiedelen. 
 • Is er sprake van een hogedrukleidingsysteem met een eindleiding, spoel deze voor het spuiten eerst door.  
 • Vermijdt dode leidingen en andere niet doorstroomde installatiedelen.
 • Vermijdt opwarming van leidingwater bijvoorbeeld door naastliggende warmwaterleiding of verwarmingsbuizen (hotspots).
 • Douches wekelijks doorspoelen of “veilig aansluiten”. Bij veilig aansluiten wordt de douche  dusdanig geïnstalleerd dat er geen of nauwelijks sprake is van stilstaand water in de leidingen van de douche.

Inhoudsopgave

Downloads

risicoanalyse en beheersplan legionella Download