Reiniging en ontsmettingsmiddelen

Reiniging en ontsmettingsmiddelen

Goedgekeurd door Sociale Partners

Om een volgende groep dieren te beschermen tegen infecties worden de mogelijke ziekteverwekkende organismen, die op het bedrijf achter zijn gebleven, verwijderd. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Bij een uitbraak moet wettelijk gebruik worden gemaakt van ontsmettingsmiddelen. Bij werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen kunnen risico’s voor de gezondheid voorkomen. Blootstelling kan voorkomen via inademing van dampen of via de huid. De gezondheidsrisico’s zijn afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte middel. De kans op inademing is vooral aanwezig bij verneveling en/of bij stoffen met vluchtige eigenschappen. Verneveling komt bijvoorbeeld voor bij het werken met de hogedrukspuit.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen leidt niet tot gezondheidsklachten of veiligheidsrisico's.

Maatregelen

Wees kritisch bij het gebruik van middelen, ga na of gebruik wel noodzakelijk is. 

Kies de minst schadelijke toepassingsmethode, bijvoorbeeld door spuiten met een zo laag mogelijke druk en een ontsmettingswagen met doseerapparatuur.

Zorg dat je op de hoogte bent van de aanwezige chemische stoffen en de risico’s. Vraag hiertoe het veiligheidsinformatieblad op bij de leverancier.

Gebruik de reinigings- en ontsmettingsmiddelen conform de genoemde maatregelen in het veiligheidsinformatieblad.

Maak een werkinstructie. Laat alleen geïnstrueerde medewerkers het ontsmettingswerk doen. Geef de medewerkers minstens 1 maal per jaar voorlichting over de risico’s en de vereiste beschermingsmaatregelen bij het werken met de middelen.

Zorg bij de planning van de werkzaamheden ervoor dat zo weinig mogelijk personen in aanraking komen met de toegepaste middelen. Uitgangspunt is alleen de toepasser.

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen

Bij een goede dier- en stalhygiëne zijn in veel gevallen minder middelen nodig.
Beperk ziektedruk; voorkom het ontstaan van ziekten door een optimale dierhygiëne, dierverzorging en bijvoorbeeld vaccinatie etc.

Informeer medewerkers en zorg voor duidelijke instructies

Voorlichting is belangrijk als u reiniging- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Iedereen in de werkomgeving moet weten wanneer, waar, welke middelen gebruikt worden, waar ze worden bewaard en welke eisen er worden gesteld aan toepassing buiten of binnen.
Vragen die van belang zijn:

  • Weten medewerkers welke gezondheidsrisico’s ze kunnen lopen en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.
  • Is voor iedereen duidelijk op welke wijze blootstelling wordt voorkomen.
  • Weet men hoe moet worden omgegaan met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals; masker, handschoenen en kledingstukken.
  • Weten de medewerkers waar de geschikte EHBO-middelen liggen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zolang er geen alternatieven zijn, is het belangrijk dat u zich beschermd. Zie ook uitwerking persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inhoudsopgave

Downloads

Bijlage: Reiniging- en ontsmettingsmiddelen Download